Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W styczniu dodatnie saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego

Główny Urząd Statystyczny podał styczniowe obroty towarowe handlu zagranicznego. Wynika z nich, że w styczniu 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 65 mld 929,9 mln zł, a import 63 mld 888,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2 mld 041,1 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 2 mld 534,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. eksport wzrósł o 9,4%, a import o 10,7%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 15 mld 518,7 mln USD, a import 15 mld 038,3 mln USD (wzrost odpowiednio o 0,3% i o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 480,4 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 656,7 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 14 mld 923,0 mln EUR, a import 14 mld 461,0 mln EUR (wzrost w eksporcie o 5,3%, a w imporcie o 6,6%). Dodatnie saldo wyniosło 462,0 mln EUR wobec 596,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 11 mld 517,5 mln zł (minus 2 mld 711,0 mln USD, minus 2 mld 607,0 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2 mld 546,1 mln zł (minus 599,3 mln USD, minus 576,2 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi 16 mld 104,7 mln zł (3 mld 790,7 mln USD, 3 mld 645,2 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 16 mld 121,2 mln zł (3 mld 794,7 mln USD, 3 mld 649,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,3% (w tym UE 80,4%), a w imporcie –64,9% (w tym UE 57,7%), wobec odpowiednio 88,9% (w tym UE 82,4%) i 66,5% (w tym UE 59,2%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Źródło: GUS


dodano: 2017-03-15 06:14:32