Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce


Obrady tegorocznego, 13. międzynarodowego sympozjum pt. Startupy i co dalej – podobnie, jak wszystkie poprzednie – prowadził RON MARCHANT z Wielkiej Brytanii.


Ron Marchant, po ukończeniu studiów chemicznych, rozpoczął pracę w Urzędzie Patentowym Wielkiej Brytanii (UKIPO) jako ekspert patentowy. W 1992 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Badań Patentowych, a w 2003 r. został dyrektorem generalnym UKIPO. Koncentrował się w szczególności na rozwijaniu i ulepszaniu usług, zwłaszcza w zakresie popularyzowania ochrony własności intelektualnej MSP. Odznaczony medalami EPO za wiodący udział w debacie strategicznej EPO oraz w budowaniu synergii pomiędzy EPO a działalnością biur patentowych w państwach członkowskich. Otrzymał również nagrodę w kategorii najlepszych osiągnięć krajowych i międzynarodowych w konkursie World Leaders Europeen IP Awards oraz tytuł Kawalera Orderu Łaźni. Po przejściu na emeryturę jako CEO Ron przewodniczył Grupie Ekspertów UE ds. IP i MŚP. Jest częstym prezenterem wydarzeń organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej i od trzynastu lat prowadzącym krakowskie sympozja poświęcone ochronie własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce.
dodano: 2017-09-16 10:00:33