Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce

Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, to cykl międzynarodowych sympozjów organizowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczna VIII edycja nosi tytuł: Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów – jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Odbywa się w dniach 6–7 września 2012 r., w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Świętokrzyską, Politechnikę Wrocławską, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Światową Organizację Własności Intelektualnej i Europejski Urząd Patentowy, a także wspierane przez liczne grono partnerów.

          Biorąc pod uwagę obecną sytuację globalnego kryzysu ekonomicznego, tematyka tegorocznego sympozjum ma służyć identyfikowaniu istniejących barier wzrostu innowacyjności oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań systemowych, zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w innowacje i ich wdrożenia, pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Krakowskie sympozjum umożliwi podjęcie dialogu i szeroko zakrojonej współpracy celem wypracowania takich rozwiązań, które stworzą nowe perspektywy rozwojowe wobec dynamicznie zmieniających się wymagań innowacyjnej gospodarki w skali krajowej, europejskiej, jak i światowej. Nawiązaniu takiej współpracy służyć będzie również w sposób szczególny nowa formuła warsztatowa sympozjum, zaplanowana na popołudniową część drugiego dnia obrad. Do zaprezentowania problematyki poruszanej podczas tych dwóch dni zaproszono wybitnych ekspertów z Polski, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz państw Dalekiego Wschodu.


Główne zagadnienia tematyczne sympozjum to:


1. Jak zwiększyć udział sektora prywatnego w finansowaniu innowacyjności?

 • Rozwój strategii własności intelektualnej w uczelniach wyższych i ośrodkach badawczych – oferta dla sektora prywatnego.
 • Jak szacować wartość nowych technologii i prezentować je jako kapitał inwestycyjny dla banków / prywatnych inwestorów?
 • Rola alternatywnych źródeł finansowania komercjalizacji własności intelektualnych w czasach awersji do zwiększonego ryzyka inwestycyjnego.
 • Krajowe fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka a komercjalizacja
 • strategicznych technologii.

2. Finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju

 • Jak uwolnić się z ekonomicznego klinczu i opuścić „technologiczną dolinę śmierci”?
 • Monetyzacja patentów – identyfikowanie kupujących, sprzedających oraz pośredników.
 • Problemy i wyzwania związane z określeniem ceny rynkowej nowych, innowacyjnych produktów.
 • Wsparcie instytucjonalne przedsiębiorstw innowacyjnych – praktyka południowokoreańska.

3. Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez transfer technologii

 • Transfer technologii a sektor MŚP – wyzwania i bariery.
 • Modele współpracy uczelni wyższych i MŚP – reguła obopólnych korzyści.
 • Wzmacnianie współpracy technologicznej w klastrach.
 • Międzynarodowy wymiar transferu technologii z uczelni wyższych.

4. Komercjalizacja własności przemysłowej i nowych technologii oraz środki redukowania ryzyka

 • Licencjonowanie technologii jako element strategii rozwoju na rynku międzynarodowym.
 • Komercjalizacja i obrót własnością intelektualną a rynek ubezpieczeń.

Tematy warsztatów:

 1. W jaki sposób najkorzystniej skomercjalizować swoją technologię?
 2. Wycena własności intelektualnej przy uruchomieniu spółek technologicznych na przykładzie doświadczeń akceleratorów technologicznych i funduszy zalążkowych w Polsce.
dodano: 2012-09-06 15:14:40