Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Własność intelektualna na rynku europejskim

Własność intelektualna jest kluczowym elementem gwarantującym postęp, wzrost gospodarczy, konkurencyjność, a także miejsca pracy w Europie. Postęp jest niezwykle ważnym czynnikiem zapewniającym możliwość utrzymania przez Unię Europejską wiodącej pozycji w zakresie rozwoju trwałych rozwiązań, które posłużą za środek do uporania się z obustronnymi wyzwaniami, takimi jak np. bezpieczeństwo konsumenta, urbanizacja, cyfryzacja, zmiana klimatu, czy też zwiększająca się starzejąca populacja – pisze Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Business Europe w swoim dokumencie strategicznym dotyczącym własności intelektualnej przedstawia główne wyzwania, z którymi należy się obecnie zmierzyć, aby utworzyć odpowiednie ramy prawne na kolejne lata.

Prawo własności intelektualnej reguluje zagadnienia ochrony dóbr niematerialnych opartych na wiedzy, które mają bezpośrednie przełożenie na wysiłek firm, a także ponoszone przez nie inwestycje w zakresie dostarczania materialnych rozwiązań. Co więcej, własność intelektualna postrzegana jest jako główny czynnik wpływający na konkurencyjność przemysłową na rynku europejskim.

Wskazuje się, iż niezwykle ważny jest nacisk na dostęp do wiedzy na temat własności intelektualnej, który to dostęp powinien być możliwy od najmłodszych lat, gdyż zagadnienia związane z własnością intelektualną odnoszą się do naszego codziennego funkcjonowania.

BE opowiada się za wprowadzeniem „miękkich instrumentów" służących do regulacji kwestii własności intelektualnej, takich jak zalecenia, protokoły ustaleń, czy inicjatywy samoregulacji, które z pewnością lepiej sprostają wymaganiom zmieniających się warunków biznesowych niż typowe zmiany legislacyjne. Nie można zapomnieć o wpływie własności intelektualnej na handel międzynarodowy oraz globalny łańcuch dostaw. Warto podkreślić, że BE przychyla się również do pomysłu harmonizacji materialnego prawa patentowego.

Przyspieszenie rozwoju technologicznego, a także rewolucja cyfrowa stawiają przed prawem własności intelektualnej nowe wyzwania, jednocześnie tworząc dla środowisk biznesowych ogromne szanse. Za przykład niech posłużą sztuczna inteligencja, internet rzeczy,
drukowanie 3D czy zarządzanie danymi. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Ochrona ta musi jednak być jednak respektowana przez podmioty indywidualne, start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz globalne firmy.

Elżbieta Dziuba - ekspertka Konfederacji Lewiatandodano: 2019-09-10 03:05:01