Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W I kwartale 2022 r. spadek przychodów na giełdzie

Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) opublikowała informację o wstępnych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2022 r. Na niższy poziom przychodów wpływ miała zmiana wolumenu obrotu na rynkach w I kw. 2022 r. w stosunku do I kw. 2021 r.Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r. kształtują się następująco w stosunku do I kwartału 2021 r.:
  • Przychody ze sprzedaży: 110,2 mln zł, spadek o 1,2%;
  • Koszty działalności operacyjnej: 68,8 mln zł, wzrost o 4,6%;
  • Zysk z działalności operacyjnej: 41,0 mln zł, spadek o 9,2%;
  • EBITDA: 50,7 mln zł, spadek o 5,8%;
  • Zysk netto okresu: 38,0 mln zł, spadek o 2,2%.
Jednocześnie Spółka zastrzega, że podane wartości są szacunkowe i mogą jeszcze ulec zmianie. Ostateczne wartości wyników finansowych zostaną przekazane przez Spółkę w raporcie okresowym za I kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2022 r.

Na poziom przychodów wpływ miała zmiana wolumenu obrotu na rynkach w I kw. 2022 r. w stosunku do I kw. 2021 r.:
  • wzrost wartości obrotów sesyjnych na Głównym Rynku o 5,0%;
  • wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi 26,9%;
  • spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 11,9%;
  • wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 16,0%;
  • spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi OZE o 21,6% oraz spadek obrotu prawami  majątkowymi dla efektywności energetycznej o 27,2%.
Na poziom kosztów z działalności operacyjnej największy wpływ miały wzrosty kosztów amortyzacji, kosztów osobowych oraz usług obcych w I kw. 2022 r. w stosunku do I kw. 2021 r.

Źródło: Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW)


dodano: 2022-05-23 06:16:45