Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
We wrześniu wzrosty obrotów na rynkach GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW we wrześniu 2017 r. wyniosła 19,6 mld zł, o 10,9% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,7% rdr do 18,3 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła 869,6 mln zł we wrześniu 2017 r., o 16% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września 2017 r. wyniosła 64 289,69 pkt i była o 36,5% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 16,7% rdr. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na alternatywnym rynku GPW wyniosła 109,7 mln zł, co oznacza spadek o 13,2% rdr. Od początku roku obrót w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniósł 1077,5 mln zł, co oznacza wzrost o 19,6% rdr.

We wrześniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 732,5 tys. szt., o 12,8% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 450 tys. szt., mniej o 12,6% rdr.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,2 mld zł na koniec września 2017 r. wobec 78,7 mld zł we wrześniu 2016 r. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła we wrześniu o 16,3% rdr do 229,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła we wrześniu tego roku 63,9 mld zł i była o 10,5% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym we wrześniu 2017 r. wyniósł 12,5 TWh, co oznacza wzrost o 6,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł  o 10,6% do 10,7 TWh w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 13,9 TWh we wrześniu 2017 r., blisko dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu także wzrósł o 42,4% do 1,4 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,9 TWh we wrześniu 2017 r. Oznacza to wzrost o 17,1% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął 60,3 ktoe w porównaniu do 58,4 ktoe rok wcześniej.

Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec września 2017 r. 672,07 mld zł (155,96 mld EUR). Łączna kapitalizacja 479 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec września tego roku 1 428,5 mld zł (331,51 mld EUR).

We wrześniu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych.

Źródło: GPW


dodano: 2017-10-04 07:32:47