Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Większość Polaków twierdzi, że polska gospodarka jest w stanie kryzysu


Z czerwcowego sondażu TNS Polska wynika, że 79 proc. Polaków twierdzi, iż polska gospodarka jest w stanie kryzysu. Z tego 31 proc. uważa, że ten kryzys jest głęboki, a 48 proc., że lekki. Tylko 17 proc. respondentów mówi, że gospodarka rozwija się, przy czym 16 proc. określa ten wzrost jako powolny, a tylko 1 proc. jako dynamiczny.


W porównaniu z majem opinie na temat stanu polskiej gospodarki pogorszyły się. Z badania TNS Polska wynika, że odsetek optymistów spadł  o 5 punktów procentowych, a odsetek pesymistów wzrósł aż o 7 punktów procentowych.

Z badań również wynika, że trzy czwarte respondentów (75 proc.) uważa, że trudno jest obecnie o znalezienie pracy w Polsce, z czego ponad połowa Polaków (52 proc.) twierdzi, że trudno jest obecnie o znalezienie jakiejkolwiek pracy, a prawie jedna czwarta (23 proc.) jest przekonana, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia. O tym, że bez większych kłopotów można znaleźć prace, choć niekoniecznie taką jaką by się chciało, przekonanych jest 22 proc. respondentów, a 3 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.


Sondaż TNS Polska został przeprowadzony w dniach 7-12 czerwca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
dodano: 2013-06-19 12:43:41