Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wielkie zmiany dla małych firm

„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” – to hasło ogólnopolskich spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i urzędników o zmianach, które przynosi reforma prawa gospodarczego, w tym Konstytucja Biznesu. Cykl rozpoczęło spotkanie w Koszalinie (21.05). Ich celem jest przybliżanie lokalnym środowiskom zmian wprowadzanych dla przedsiębiorców, przede wszystkim pakietem Konstytucja Biznesu. Rozmowy mają też pomóc w określeniu kolejnych proprzedsiębiorczych działań rządu.Udział w konferencji inaugurującej cykl „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” wzięła Ewa Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. – Przyjechaliśmy tu dziś do Państwa, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że żadne prawo, żaden przepis nie stanie się rzeczywistością, jeśli Ci, którzy mają je stosować nie będą wiedzieli jak to robić. Dlatego zależy nam, żeby przedsiębiorcy byli świadomi swoich nowych  praw, ale urzędnicy, którzy są pierwszym punktem kontaktu dla firm, dobrze zrozumieli intencję tych przepisów – powiedziała szefowa resortu otwierając konferencję w Koszalinie.
– Po raz pierwszy w polskim systemie prawnym istnieje zasada, że co nie jest prawem zabronione jest dozwolone, a wszelkie sporne kwestie mają być wyjaśniane i załatwiane na korzyść przedsiębiorcy. To wszystko sprawia, że polscy przedsiębiorcy zyskali nowe ramy prawne dla prowadzenia działalności gospodarczej – dodała minister.

Minister Emilewicz, inaugurując cykl spotkań poświęconych zmianom prawa gospodarczego, podkresliła: – Konstytucja Biznesu po raz pierwszy tak naprawdę zauważa, że to mali i średni przedsiębiorcy są płatnikami do polskiego budżetu. Ponad 70 proc. PKB wypracowują właśnie mali i średni przedsiębiorcy, a ponad 60 proc. aktywnych zawodowo Polaków również zatrudniają mali i średni przedsiębiorcy. Minister powiedziała także, że nowe przepisy zawierają konkretne rozwiązania, które mają sprawić, że w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej stanie się rzeczą „lekką, łatwą i przyjemną”.

Organizatorem cyklu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. W wydarzeniu uczestniczyli też m.in. Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju, Paweł Szefernaker – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Paweł Cybulski – wiceminister finansów.

W strefie informacyjnej na pytania uczestników odpowiadali eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Zamówień Publicznych czy Ministerstwa Cyfryzacji.

Cykl 60 konferencji informacyjnych rozpoczęty 21 maja w Koszalinie zakończy się pod koniec października. Spotkania odbywać się będą w miastach wojewódzkich i powiatowych. Kolejne spotkania: w Ostrowie Wielkopolskim (23 maja) i w Chełmie (4 czerwca).

Źródło i szczegółowe informacje o konferencjach i wielkich zmianach dla firm znaleźć można pod adresem PARP: Prawo przedsiębiorczości


dodano: 2018-05-23 07:10:18