Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wskaźnik koniunktury systematycznie się pogarsza


Zdaniem badanych przedsiębiorstw w wielu branżach koniunktura pogarsza się i nie widać perspektyw na jej poprawę. Najlepsze wyniki notuje budownictwo.

Komentarz dr Soni , ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan


Jak podaje GUS w dzisiejszej informacji sygnalnej, ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej wyniósł 101,1, mniej niż przed miesiącem (101,8) i wyraźnie mniej niż przed rokiem (108,9). Jest to wynik obserwowany w marcu 2017, a zatem sporo przed szczytem cyklu w polskiej gospodarce. Wprawdzie GUS sygnalizuje, że to powyżej długookresowej średniej, ale w opinii badanych przedsiębiorstw koniunktura w analizowanych gałęziach pogarsza się i nie widać perspektyw na jej poprawę.

Należy jednak podkreślić, że intensywność zmian jest różna. Najlepsze wyniki notuje budownictwo. Jego lipcowy wynik (112,2) pozostaje zbliżony do czerwcowego (112,6) i tylko nieznacznie niższy od obserwowanego przed rokiem (114,4). Na ten wynik wpływa wciąż bardzo korzystny bieżący portfel zamówień (wykorzystanie mocy produkcyjnych 86,8%, utrzymuje poziomy sprzed roku), warto jednak zwrócić uwagę na niski poziom przewidywanego zatrudnienia, którego istotnym źródłem pozostają ograniczenia podażowe.

Budownictwo pozostaje jedną z tych branż, którym najbardziej doskwiera niekorzystne prawodawstwo w zakresie dostępu do polskiego rynku pracy obcokrajowców. 
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym utrzymuje się na zbliżonym poziomie co przed miesiącem (105,9 względem 106,0), ale wyraźnie niższym niż w lipcu 2018 (113,6).

Ocena bieżącego portfela zamówień krajowych i zagranicznych systematycznie się pogarsza, podobnie jak przewidywana produkcja. Kiepski wynik niweluje niedobór w zapasach wyrobów gotowych. Trend spadkowy w koniunkturze przetwórstwa potwierdza wykorzystanie mocy produkcyjnych. W lipcu 2019 wyniosło ono 81,8% (podczas gdy przed rokiem 83,5%). Warto zauważyć, że najwyższe poziomy cechuje sekcja naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń, a z kolei niskie wśród producentów metali. Można to interpretować w kontekście próby utrzymania mocy bez inwestycji w nowy sprzęt. W istocie, w opinii przedsiębiorstw tej branży zbyt duże moce pozostają bardzo rzadkie (istotnie poniżej 10% przepadków), ale ich wykorzystanie zbiega do poziomów z II połowy 2017.


Handel detaliczny nadal utrzymuje się na poziomach powyżej długookresowej średniej wyznaczanej przez poziom 100 (103,5), a wyraźne spadki widoczne są zarówno w horyzoncie miesiąca, jak i roku (odpowiednio 104,7 i 109,0). Dane z 22 lipca sygnalizują gorszą niż w czerwcu zrealizowaną sprzedaż, utrzymujące się zapasy, a przyszła sprzedaż prognozowana jest nieco bardziej konserwatywnie.

Niezmiennie najgorzej na tym tle kształtuje się wskaźnik ufności w usługach, który kolejny miesiąc z rzędu kształtuje się wyraźnie poniżej długookresowego trendu (92,4), co stanowi podobny wynik do obserwowanego w ostatnim kwartale. Wszystkie parametry składające się na koniunkturę w tej branży pozostają negatywne. Ogólna sytuacja jednostek uległa dalszemu pogorszeniu, popyt utrzymuje się na minusie na poziomach z ostatnich miesięcy, podobnie jak prognozy na przyszłośćŹródło: Konfederacja Lewiatan / dr Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan


dodano: 2019-07-23 06:31:38