Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wspólne przedsięwzięcie na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiego gazownictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz GAZ-SYSTEM SA podpisały porozumienie w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych  i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa. Na cel ten w okresie pilotażowym partnerzy przeznaczą łącznie około 400 mln zł.Porozumienie zakłada wspólne i odpowiedzialne inwestowanie przez partnerów środków prywatnych i publicznych w prace badawczo-rozwojowe w stosunku 1:1. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu kapitałowemu partnerzy podejmują się również podziału ryzyka wynikającego z charakteru prowadzonych prac.
 
W ramach wspólnego przedsięwzięcia planowane jest podjęcie działań na rzecz badań w obszarze całego łańcucha wartości sektora gazownictwa, a następnie opracowania oraz wdrożenia innowacyjnych technologii. W efekcie nastąpi poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa, jako uczestnika globalnego rynku w perspektywie do roku 2028.
 
W organizowanych przez NCBR konkursach będą mogły wziąć udział konsorcja naukowo-przemysłowe zainteresowane poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań w obszarach zdefiniowanych przez PGNiG SA oraz GAZ-SYSTEM SA. Uruchomienie pierwszego konkursu planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2017 roku.


Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Fot. PGNiG


dodano: 2016-12-16 08:08:37