Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej


Od 2012 r. projekt „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a wsparcie było udzielane przez pośrednika finansowego – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA). Z tego tytułu udzielono 500 pożyczek na łączną kwotę blisko 39 mln zł dla 421 podmiotów ekonomii społecznej. To dwukrotnie więcej pożyczek niż zakładano.


Celem projektu, w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, było zapewnienie przedsiębiorstwom ekonomii społecznej (PES) dostępu do kapitału na rozwój prowadzonej działalności i tworzenie nowych miejsc pracy. Zakładano, że pożyczki otrzyma 250 PES i dzięki temu utworzonych zostanie ok. 50 nowych miejsc pracy.

Pomoc oferowana w projekcie obejmowała również wsparcie doradcze w korzystaniu ze zwrotnych form wsparcia oraz przetestowanie zwrotnych mechanizmów finansowania PES przed ich wdrożeniem na szerszą skalę w budżecie unijnym na lata 2014–2020.

6 grudnia 2016 r. wypłacono ostatnią pożyczkę. W trakcie realizacji projektu zapotrzebowanie na wsparcie okazało się tak duże, że TISE SA wypłaciło aż 500 pożyczek dla 421 PES na łączną kwotę 38,9 mln zł. Udzielono także pożyczek z tzw. „drugiego obrotu”, tj. ze środków pochodzących ze spłat pierwszych pożyczek. Dzięki temu można było wesprzeć więcej firm społecznych, a pożyczkobiorcy zamiast 50 utworzyli w sumie aż 500 nowych miejsc pracy.  Dodatkowo, dzięki rozwijaniu swojej działalności mogli utrzymać i zapewnić trwałość około 2000 miejsc pracy. Pożyczki pozwoliły podmiotom ekonomii społecznej zwiększyć zakres ich działania, pozyskać nowych partnerów, a przede wszystkim zwiększyć ich dochody.

Ze środków oferowanych w projekcie skorzystało 256 spółdzielni socjalnych, 29 spółdzielni pracy, 5 spółdzielni dla osób z niepełnosprawnościami oraz fundacje i stowarzyszenia.

– To nie koniec wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej – zapowiada wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. – W Programie Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 będzie realizowany projekt pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”. Beneficjentem jest również Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję funduszu funduszy. Dostępne będą 2 instrumenty: pożyczki i reporęczenia, na które przeznaczyliśmy odpowiednio 154,5 mln zł i 4,4 mln zł. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umów z pośrednikami finansowymi – dodaje wiceminister.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2016-12-13 08:20:27