Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wsparcie przedsiębiorców w transformacji przemysłowej

Program "Przemysł 4.0" ustanowił 24 lipca br. Minister Przedsiębiorczości i Technologii. W jego ramach, w  drodze konkursu, zostaną wyłonione Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), które w sposób ustandaryzowany będą wspierać przedsiębiorców w transformacji cyfrowej. Na wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowych, klastrów innowacyjnych oraz organizacje pozarządowe zostanie przeznaczonych 30 mln złotych.– Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje inteligentną reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski. To m.in. wdrażanie nowych cyfrowych rozwiązań techniczno-technologiczno-organizacyjnych. Konsekwentnie prowadzimy działania, które pokazują polskim przedsiębiorcom drogę do przemysłu 4.0 – powiedział Marcin Ociepa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. – Wspieramy polskie firmy i skracamy im tę drogę, jednak finalnie to przedsiębiorcy sami muszą podjąć działania, które włączą ich w bieg transformacji cyfrowej – dodał wiceszef resortu, który odpowiada za innowacje.

Działania Hubów będą skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i będą koncentrować się na:
 1. Informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych; najnowocześniejszych technologiach cyfrowych i korzyściach, które niosą dla firm;
 2. Działaniach demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów);
 3.  Edukacji i szkoleniach, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania;
 4. Doradztwie, które będzie polegać na wskazaniu przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa;
 5. Działaniach implementacyjnych tj.:
  •    wdrożeniowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania;
  •    integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.
Rozwiązania technologiczne, które będą głównym obszarem specjalizacji Hubów to:
 • łączność w technologii 5G,
 • algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 • Internet Rzeczy (IoT),
 • BIM (Building Information Modelling),
 • chmura obliczeniowa,
 • technologie kwantowe (Quantum Computing),
 • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 • automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie przyrostowe (druku 3D),
 • mikroelektronika.
Kto może aplikować
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki, będące:
  -    jednostkami naukowymi,
  -    podmiotami prowadzącymi na podstawie posiadanego statutu
  działalność o charakterze not-for-profit,
  -    technikami, szkołami branżowymi i Centrami Kształcenia Praktycznego,
 • klastry innowacyjne;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.
Forma aplikacji

Aplikacja do programu oparta będzie na modelu Business Model Canvas autorstwa M. Ostenwaldera (opisanego w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”), według którego aplikujący definiują propozycje wartości dla klienta, identyfikują docelowych klientów oraz wskazują wymagane do tego działania, zasoby, kanały dotarcia, partnerów i strukturę kosztów.

Kwalifikacja uczestników do programu będzie oceniana według kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w regulaminie.

Program będzie realizowany do 2021 roku.


Źródło: MPiT. Więcej informacji: www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0


dodano: 2019-07-31 07:20:49