Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wstępne szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2016 r.

Z opublikowanych danych przez Ministerstwo Finansów, wstępne wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. (po zm.) wg. szacunkowych danych wyniosło: dochody 314,6 mld zł, tj. 100,3%, to znaczy, że były wyższe o 8,8% w porównaniu do dochodów uzyskanych w 2015 r.; wydatki 360,9 mld zł, tj. 97,9%. Deficyt budżetu państwa w 2016 r. wyniósł 46,3 mld zł tj. 84,6% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on wyższy o 3,7 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2015 r. (42,6 mld zł).

PKB wzrósł o 2,8% i był niższy niż pierwotnie zakładano. Natomiast wyższe niż pierwotnie prognozowano były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku akcyzowego (łącznie o ok. 3,0 mld zł.). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych były w 2016 r. na poziomie zbliżonym do założonych w ustawie budżetowej. Niższe niż pierwotnie zakładano okazały się wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych.

Największym źródłem dochodów budżetowych był podatek od towarów i usług. Szacuje się, że w 2016 r. dochody budżetu państwa z VAT wyniosły 126,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,8% w stosunku do dochodów uzyskanych w 2015 r. W zakresie dochodów niepodatkowych warta odnotowania jest znacząco wyższa, od przyjętej w ustawie budżetowej, wpłata z zysku NBP (do budżetu trafiło 7,9 mld zł). Zgodnie z planem uzyskano ponad 9 mld zł z tytułu aukcji na rezerwacje częstotliwości LTE.


Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2017-02-01 07:43:20