Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wstępny bilans płatniczy za wrzesień

Z pierwszych szacunkowych danych Narodowego Banku Polskiego dotyczących bilansu płatniczego we wrześniu 2012 r. wynika, że ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 1.137 mln euro. W analogicznym miesiącu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1.539 mln euro.

 • Eksport towarów oszacowano na poziomie 12.578 mln euro a import 12.494 mln euro.
 • Przychody z tytułu usług wyniosły 2.478 mln euro.
 • Ujemne saldo dochodów, we wrześniu 2012 r., wyniosło 1.542 mln euro.
 • Saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 229 mln euro.
 • Saldo zagranicznych inwestycji było dodatnie i wyniosło 3.592 mln euro.
 • Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich też było dodatnie i wyniosło 361 mln euro.
 • Dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 2.054 mln euro.
 • Zobowiązania polskich podmiotów wobec nierezydentów w kategorii pozostałe inwestycje zwiększyły się o 1.177 mln euro.
 • Polskie inwestycje za granicą wzrosły o 2.602 mln euro.
 • Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły o 774 mln euro. Różnice kursowe oraz zmiany wyceny spowodowały ich spadek o 1.595 mln euro.
 • Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec września 2012 r. wyniósł 81.708 mln euro.

Źródło: NBP, Departament Statystyki, 12-11-2012: Bilans płatniczy we wrześniu 2012 r.

.

dodano: 2012-11-13 15:39:13