Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wstępny budżet państwa na 2013 r.

We wtorek rząd przyjął wstępny projekt budżetu państwa na rok 2013. Wynika z niego, że deficyt budżetowy nie przekroczy 35,6 mld zł. Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji z partnerami społecznymi w Komisji Trójstronnej. Zgodnie z konstytucją, rząd musi złożyć do Sejmu projekt budżetu na następny rok najpóźniej do 30 września.

Projekt budżetu państwa na 2013 r. zakłada, że dochody wyniosą 299,2 mld zł, wydatki nie będą wyższe niż 334,8 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,6 mld zł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody - 81,4 mld. zł tys. zł i wydatki - 75,2 mld. zł (nadwyżka to 6,2 mld. zł). Dochody budżetu państwa oparte są na niższej niż w 2012 r. dynamice wzrostu PKB (2,2 proc. w porównaniu z 2,5 proc.). Oznacza to, że realne tempo wzrostu PKB w 2013 r. wyniesie 2,2 proc.

Na potrzeby projektu budżetu na 2013 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: realny wzrost PKB (o 2,2 proc.); średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,7 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 5 proc. w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,9 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce (0,2 proc.).

Przy okazji minister Rostowski powiedział, że rząd przewiduje - że w tym roku uda się osiągnąć poziom deficytu całego sektora publicznego na poziomie 3,5 proc. PKB, co oznacza, że w przyszłym roku Polska wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu i że w przyszłym roku ten deficyt sektora publicznego będzie niższy niż w tym roku. A także - że rząd przewiduje dalsze spowolnienie gospodarki polskiej, ale nie dramatyczne. I trudne, ale dość stabilne czasy w przyszłym roku. Taki właśnie budżet przygotowaliśmy - podkreślił minister finansów.
dodano: 2012-09-05 12:55:41