Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wykonanie budżetu państwa za 7 miesięcy 2019Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło:   •    dochody 228,8 mld zł, tj. 59,0%    •    wydatki 233,5 mld zł, tj. 56,1%    •    deficyt 4,8 mld zł, tj. 16,8%.Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2019 r.

W okresie styczeń - lipiec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 228,8 mld zł i były wyższe o 16,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – lipiec 2018 r. o ok. 15,1 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
  • dochody z podatku VAT były wyższe o 6,8% r/r (tj. ok. 6,7 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 13,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 19,9% r/r (tj. ok. 4,1 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie,
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,4% r/r.
W okresie styczeń - lipiec 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 17,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,6 mld zł (tj. 10,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2019 r.


Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2019 r. wyniosło 233,5 mld zł, tj. 56,1% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (213,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł, tj. 9,6%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 10,9 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury”. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,7 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,6 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 5,7 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku.


Źródło: Ministerstwo Finansów. Więcej informacji nt. wykonania budżetu państwa.


dodano: 2019-08-30 07:06:11