Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wynagrodzenia rosną szybciej niż przed rokiem

W lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w ujęciu rocznym, było wyższe o 3,5 proc. i wyniosło 6231,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,2 proc. i osiągnęło 4825,02 zł – podał GUS.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan


Dynamika wzrostu wynagrodzeń jest większa niż rok wcześniej
– w lipcu 2017 w porównaniu do 2016 roku wynosiła 4,9 proc. Jednocześnie odnotowano obniżenie o 0,5 proc. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z miesiącem poprzedzającym. Jest to trend obserwowany również rok wcześniej, choć spadek ten był wtedy niższy i wynosił 0,1 proc. Można założyć więc, że obniżenie wynagrodzeń w lipcu w porównaniu do czerwca jest związane z sezonem wakacyjnym.Podwyżka płac ma miejsce we wszystkich sekcjach PKD. Najsilniejszy wzrost jest odczuwalny w sekcji „górnictwo i wydobywanie" (o 11,2 proc.), najniższy zaś w sekcji" rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" (o 1,6 proc.). 
Podwyżce wynagrodzeń towarzyszy również wzrost liczby zatrudnionych. W lipcu 2018 roku polskie przedsiębiorstwa zatrudniały 6231,1 tys. pracowników, wobec 6022,1 rok wcześniej, co oznacza wzrost liczby pracujących o 3,5 proc. Ten wzrost jest nieco słabszy niż rok wcześniej. Wtedy przyrost liczby pracujących w przedsiębiorstwach wynosił 4,5 proc.

Przy ciągle zgłaszanych przez pracodawców potrzebach dotyczących rekrutacji nowych pracowników, kluczowe znaczenie ma nadal, podobnie jak w poprzednich miesiącach, dostępność osób o odpowiednich kwalifikacjach, również cudzoziemców. Jak widać z powyższych danych, mimo znacznego napływu migrantów zarobkowych, pozostaje to bez znaczącego wpływu na ciągły wzrost płac.


Źródło: Konfederacja Lewiatan / Monika Fedorczukdodano: 2018-08-20 06:51:16