Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyniki fnansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2012

Wartość przychodów z całokształtu działalności gospodarczej uzyskanych w 2012 r. przez badane przez GUS przedsiębiorstwa (49 906 podmiotów, w których pracowało 4793,6 tys. osób) wyniosła 2827,7 mld zł. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 2707,1 mld zł i rosły szybciej aniżeli przychody.

Wśród badanych podmiotów przeważały jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), stanowiąc 64,8% całej objętej badaniem populacji. Udział jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) wyniósł 29,0%, a jednostek dużych (o liczbie pracujących powyżej 249 osób) – 6,2%.

Z przychodów ogółem 15,7% wypracowały przedsiębiorstwa małe, 26,4% jednostki średnie, a 57,9% – jednostki duże. Z kosztów ogółem 15,7% poniosły przedsiębiorstwa małe, 26,6% – jednostki średnie, a 57,7% – jednostki duże.

W podziale na sektory wyniki badań przedstawiają się następująco:

Sektor publiczny - liczba jednostek -  2417
-  przychody z całokształtu działalności -  293459,3 mln zł
-  przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów -  276196,0 mln zł
-  sprzedaż na eksport -  27212,6 mln zł
-  koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności -  276122,9 mln zł
-  koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów -  261036,4 mln zł
-  wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów -  15159,6 mln zł
-  wynik finansowy brutto -  17366,1 mln zł
-  wynik finansowy netto -  13756,5 mln zł

Sektor prywatny - liczba jednostek -  47489
-  przychody z całokształtu działalności -   2534224,3 zł
-  przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów -   2449322,7 zł
-  sprzedaż na eksport -   523208,4 zł
-  koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności -   2430995,2 zł
-  koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów -  2348558,1 mln zł
-  wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów -  100764,6 mln zł
-  wynik finansowy brutto -  103265,3 mln zł
-  wynik finansowy netto -  86314,7 mln zł

W badanych przedsiębiorstwach w stosunku do 2011 roku odnotowano znaczne pogorszenie wskaźnika rentowności ze sprzedaży (z 5,2% do 4,3%). Pogorszeniu uległ także wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności (z 95,1% do 95,7%), wskaźnik płynności finansowej I stopnia (z 37,3% do 34,7%) oraz wskaźnik II stopnia (z 102,3% do 99,5%).


Źródło: GUS, Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII.2012, Warszawa 2013


dodano: 2013-05-14 10:29:31