Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wypoczynek tani czy drogi?

Tylko co dziesiąty Polak finansuje swoje wyjazdy z bieżących środków, bez konieczności wcześniejszego odkładania pieniędzy. Zdecydowana większość jednak oszczędza na ten cel mniej lub bardziej systematycznie albo decyduje się na wakacje na kredyt. Ci, którzy nie wyjeżdżają, jako główny powód wskazują zazwyczaj brak pieniędzy (przed zobowiązaniami wynikającymi z pracy lub nauki oraz problemami zdrowotnymi).

Chętniej w kraju

Wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami w 2015 roku wyniosły 53,9 mld złotych i wzrosły o 11,7% w stosunku do roku 2014. Wzrost wydatków na turystykę krajową był wyższy niż na zagraniczną (odpowiednio o 13,6% i 7,9%, w stosunku do 2014 roku), co potwierdzałoby informacje o postępującym zainteresowaniu Polaków wypoczynkiem w kraju.

Ponad 1/3 kwoty wydatków na podróże przeznaczyli Polacy na krajowe wyjazdy turystyczne (19,3 mld zł, wzrost o 13,6% w stosunku do roku 2014). Wysokość wydatków i ich struktura były zróżnicowane w zależności od rodzaju podróży. Według deklaracji osób badanych przez GUS, w 2015 roku przeciętny wydatek jednej osoby na krajową podróż trwającą od 2 do 4 dni wyniósł 264 złotych (o 14,8% więcej niż w roku 2014), a na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 823 złotych (o 6,7% więcej).

Raczej krócej

Większość wyjazdów krajowych stanowiły wyjazdy krótsze, weekendowe. Podczas takich podróży polscy turyści w prawie ¾ przypadków korzystali z noclegów u krewnych lub znajomych, a główne wydatki ponosili na wyżywienie i transport. W przypadku dłuższych wyjazdów krajowych, trwających 5 i więcej dni, struktura wydatków wyglądała inaczej - największe koszty stanowiły w kolejności: zakwaterowanie, wyżywienie i transport.

W Europie, w hotelu

Na zagraniczne wyjazdy turystyczne w 2015 roku Polacy wydali 23,1 mld złotych (wzrost o 7,9% w stosunku do 2014 roku). Zdecydowaną większość podróży, 9 na 10, stanowiły wyjazdy do krajów europejskich, trwające zazwyczaj 5 i więcej dni. Największe udziały w strukturze kosztów ponoszonych na wyjazdy zagraniczne miały transport i zakwaterowanie, stanowiące łącznie około 60% wszystkich wydatków.

W przeciwieństwie do wyjazdów krajowych, podczas zagranicznych wojaży Polacy korzystali zazwyczaj z wynajmowanych miejsc zakwaterowania, głównie hoteli. Według danych GUS w 2015 roku przeciętny wydatek jednej osoby na krótką podróż zagraniczną (od 2 do 4 dni) wyniósł 1151 złotych (o 8,1% więcej), a na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 2347 złotych, prawie bez zmian w stosunku do 2014 roku.

Tradycyjnie w lecie i niedrogo

Około 1/3 wszystkich wyjazdów Polaków (33% krajowych i 29% zagranicznych) przypadała na miesiące typowo wakacyjne: lipiec-sierpień. O podanie kosztów planowanych wakacji krajowych i zagranicznych zapytano Polaków w badaniu realizowanym przez Ipsos na zlecenie MONDIAL Assistance, tuż przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu urlopowego. Średni koszt najdłuższego zaplanowanego wyjazdu dla jednej osoby oszacowano na 1490 złotych za wyjazd krajowy i na 2922 złotych za wyjazd zagraniczny (wzrost obu kwot o ok. 11% w stosunku do szacunku za 2015).

Ponad połowa badanych planowała wydać na wyjazdy krajowe poniżej średniej, w tym co trzeci badany – mieścił się w kwocie poniżej tysiąca złotych na wszystkie wydatki związane z podróżą. Za poniżej 1000 złotych chciało też zrealizować swoje wakacje zagraniczne około 5% respondentów, a co 6-7 badany planował zmieścić się w kwocie nie przekraczającej 1500 złotych za podróż poza Polskę. A wyjazdy najdroższe? Rekordziści (co 20 badany) planowali przeznaczyć na wakacje w kraju aż 3000 - 4500 złotych na 1 osobę, a w przypadku wojaży zagranicznych - powyżej 6500 złotych na 1 osobę.

Wypoczynek tani czy drogi? Trudno powiedzieć.

Liczba mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, uczestniczących w przynajmniej jednym prywatnym wyjeździe turystycznym w 2015 roku wyniosła 17,7 mln, czyli wyjechało w celach turystycznych (choćby raz) 54% mieszkańców Polski w tej grupie wiekowej. Niestety, oznacza to równocześnie, że - jak co roku - blisko połowa Polaków nie brała udziału w żadnym wyjeździe turystycznym.

Ci, którzy nie wyjeżdżają, jako główny powód wskazują zazwyczaj brak pieniędzy (przed zobowiązaniami wynikającymi z pracy lub nauki oraz problemami zdrowotnymi). Natomiast uczestniczący w turystyce deklarują, że zasobność portfela ma wyłącznie wpływ na wybór niektórych aspektów wyjazdu (miejsce, długość, zakwaterowanie i inne). Ale nie na decyzję czy się gdziekolwiek wyjedzie, czy nie.
 
Źródło: Polska Organizacja Turystyczna. Opracowała: Dorota Zientalska, Departament Strategii Polskiej Organizacji Turystycznej, na podstawie: (1) Turystyka w 2015 roku, GUS, US w Rzeszowie; (2) Plany wakacyjne Polaków, 2016, Ipsos na zlecenie MONDIAL Assistance, (3) Badania krajowego rynku turystycznego, PBS Sp. z o.o na zlecenie POT oraz w badania własne POT.


dodano: 2016-09-02 07:56:38