Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzmocnią działania na rzecz świętokrzyskiej gospodarki

Siedem podmiotów reprezentujących konsorcja działające na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego aneksowało porozumienia o współpracy z samorządem województwa. O przedłużeniu tych dokumentów zadecydowały bardzo dobre efekty realizowanych wspólnie zadań i konieczność dalszego stymulowania przedsięwzięć pobudzających regionalną gospodarkę. Samorząd Województwa reprezentowali marszałek Adam Jarubas oraz Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa.Okres obowiązywania “Porozumień na rzecz wzrostu”, których celem było wspieranie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności świętokrzyskiej gospodarki w wybranych dziedzinach, wynosił 3 lata i upłynął w połowie czerwca tego roku. W tym czasie wybrane podmioty biznesowe, naukowe i około biznesowe, skupione w konsorcjach, współpracowały z samorządem województwa przy określaniu strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych uznawanych za priorytetowe dla rozwoju regionu, animowały i wspierały procesy zmierzające do wzmocnienia sektorów gospodarki regionalnej poprzez transfer wiedzy i technologii z sektora B+R do firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wytyczały najbardziej istotne kierunki regionalnej polityki badawczej.

– Skoncentrowaliśmy się na siedmiu gałęziach gospodarki regionalnej, które tworzą przestrzeń dla wzrostu innowacyjności firm. W każdej powołano konsorcjum, złożone z liderów w danej dziedzinie – zasobooszczędnym budownictwie, branży metalowo-odlewniczej, nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, branży targowo-kongresowej i zrównoważonego rozwoju energetycznego. Efekty ich pracy były tak dobre, że postanowiliśmy prolongować porozumienia do 2020 roku, a także opracowaliśmy program voucherowy, dzięki któremu konsorcja otrzymają finansowy instrument na animacje gospodarcze w kwocie miliona złotych dla każdego z nich – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. – Uruchomimy go prawdopodobnie w październiku bieżącego roku
– dodał.

Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zaznaczył, że zmniejszające się środki unijne przeznaczane na pomoc firmom i zbliżająca się nowa perspektywa, wymuszają opracowanie mechanizmów i instrumentów, które pomogą przedsiębiorcom w przyszłości. – Należy wymyślić alternatywne dla wsparcia finansowego formuły, które umożliwią ciągły wzrost atrakcyjności świętokrzyskich firm i ich rozwój – nadmienił Szczepanik.

Pozytywnie pierwszy okres funkcjonowania “Porozumień na rzecz wzrostu” ocenił Wojciech Legawiec, prezes Zarządu Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., koordynator konsorcjum w obszarze turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. – Przez ten czas mieliśmy okazję wzajemne się poznać, wymienić doświadczeniami, spostrzeżeniami i podzielić wiedzą. Sprawny przepływ informacji między poszczególnymi jednostkami sprawił, że firmy działające w obszarze turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej złożyły mnóstwo wniosków na wsparcie swoich działań, rozwój. Nie do pominięcia jest także wspólna promocja, która dała impuls dla naszej specjalizacji – stała się ona bardziej konkurencyjna, innowacyjna i rozpoznawalna nawet za granicą – podkreślił prezes Legawiec.

Wymierne efekty podejmowanych działań w zwiększaniu roli dwóch innych inteligentnych specjalizacji regionu – zasobooszczędnym budownictwie i w branży metalowo-odlewniczej, dostrzegł Cezary Tkaczyk, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Mamy bardzo duży potencjał, szczególnie w branżach metalowej i odlewniczej, które są silnie zakorzenione w regionie. Ich popularyzacja podczas imprez, spotkań B2B organizowanych w ramach targów specjalistycznych, owocuje kontraktami – stwierdził prezydent SIPH.

Aneksy, które będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku, podpisali: Cezary Tkaczyk – prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (koordynator Konsorcjum: Zasobooszczędne budownictwo, Branża metalowo-odlewnicza), Krzysztof Lubas – wiceprezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (koordynator Konsorcjum Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze), Wojciech Legawiec – prezes Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.(koordynator Konsorcjum Turystyka zdrowotna i prozdrowotna), Szymon Mazurkiewicz – dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego (koordynator Konsorcjum Technologie informacyjno-komunikacyjne), Mirosław Hejduk – prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” (koordynator Konsorcjum Branża targowo – kongresowa) oraz Karol Kaczmarski – prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (koordynator Konsorcjum Zrównoważony rozwój energetyczny).


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
dodano: 2018-06-29 06:29:06