Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrasta bzrobocie

Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia na koniec stycznia 2013 roku wyniosła 14,2 proc. Na koniec stycznia 2012 r. wynosiła 13,2 proc. Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2013 r. wyniosła 2296 tys. osób i w porównaniu do końca grudnia 2012 roku wzrosła o 159,2 tys. osób, czyli o 7,5 proc.więcej.

W komunikacie MPiPS  czytamy: "Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2012 roku) wyniosła w końcu stycznia 2013 roku 14,2% i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 0,8 pkt proc. W analogicznym okresie ub. roku (styczeń 2012 – grudzień 2011) roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia w kraju o 0,7 pkt (z poziomu 12,5% w grudniu 2011 r. do 13,2 % w styczniu 2012 r.)". A także, że "W styczniu, podobnie jak w grudniu, bezrobocie rośnie co roku. Wynika to z wstrzymania prac sezonowych w miesiącach zimowych. Z informacji uzyskanych w urzędach pracy wynika, że tym razem do wzrostu bezrobocia przyczyniły się dodatkowo m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po zakończeniu form aktywnych w grudniu 2012 roku, jak również rejestrujących się po wygaśnięciu umów okresowych z pracodawcami zawartych do końca 2012 roku".

W ustawie budżetowej na 2013 rok zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,0% na koniec  grudnia 2013 r.dodano: 2013-02-09 10:29:42