Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosła liczba bankructw

W 2011 roku sądy ogłosiły upadłość 723 polskich firm, co oznacza wzrost o 10,4 proc. w stosunku do roku 2010, który – czytamy w raporcie Coface na temat upadłości firm w Polsce – był okresem poprawy dyscypliny płatniczej i zakończył się pięcioprocentowym spadkiem liczby bankructw. 723 bankructwa to aż o 76 proc. więcej niż w przedkryzysowym roku 2008 (411 upadłości).

Postanowienia upadłościowe w Polsce w latach 1997-2011

Pomimo dobrych wskaźników makroekonomicznych należy sobie otwarcie powiedzieć, że polskie firmy płacą coraz gorzej. Liczba upadłości jest najwyższa od 2006 roku, a zatory płatnicze rosną. Jest to najbardziej widoczne w budownictwie. Branża, która jest motorem gospodarki i zyskała dużo dzięki inwestycjom związanym z przygotowaniami do piłkarskich mistrzostw Europy oraz dofinansowaniu wielu projektów infrastrukturalnych przez Unię Europejską, ma coraz większe problemy z płynnością. Silna konkurencja cenowa, walka o nowe kontrakty, przetargi, gdzie głównym lub jedynym elementem wyboru oferty jest aspekt cenowy powodują, że firmy podpisują umowy na warunkach nie gwarantujących pokrycia kosztów. Ponoszą więc duże straty, a broniąc się, starają część kosztów i strat przenieść na podwykonawców.

Upadłości podmiotów z sektora budowlanego stanowią obecnie blisko 20 proc. wszystkich przypadków niewypłacalności w Polsce, podczas gdy dwa lata temu udział ten wynosił około 10 proc. "W sektorze budowlanym liczba upadłości wzrosła w 2011 roku o 46 proc. r/r - najwięcej wśród wszystkich sektorów - co potwierdza pogarszającą się kondycję firm budowlanych" – mówi Marcin Siwa, dyrektor działu oceny ryzyka ubezpieczyciela należności Coface Poland.

Upadłości według branż w 2011 r.                                   
Upadłości według regionów

Najwyższa liczba upadłości w województwach mazowieckim i śląskim odzwierciedla największą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Coface nie obserwuje tu jednak znaczącego wzrostu. Zdecydowany wzrost widocznych jest natomiast w większości silniej gospodarczo rozwiniętych województw.

Analiza obrotów firm, wobec których ogłoszono upadłość w 2011 roku potwierdza, że niewypłacalność dotyczyła w większości firm małych i średnich. Na blisko 60 proc. przedsiębiorstw, o których dane finansowe posiadał Coface, aż 42 proc. to firmy z obrotem do 5 mln złotych, a 52 proc. to firmy z przychodami pomiędzy 5 a 50 mln złotych. Duże przedsiębiorstwa powyżej 100 mln obrotów stanowiły tylko 3 proc. bankrutów. Warto dodać, że większość firm, których danych finansowych Coface nie posiadał, to także przedsiębiorstwa małe.

Interesująco wygląda także analiza wieku firm, których upadłość ogłoszono. 93 proc. spośród nich zostało założonych po transformacji ustrojowej, która miała miejsce w połowie 1989 roku. Przedsiębiorstwa młode, działające na rynku krócej niż 5 lat stanowiły 28 proc. bankrutujących firm. Problemy z niewypłacalnością stały się jednak udziałem także wielu przedsiębiorstw, o ugruntowanej pozycji na rynku, bowiem aż 46 proc. to firmy o historii dłuższej niż 10 lat.


Zdaniem Coface, wzrost upadłości utrzyma się także w 2012 roku, ze względu na przewidywane słabsze tempo wzrostu gospodarczego, osłabienie koniunktury i rosnący poziom ryzyka handlowego.


Źródło: Raport Coface nt. Upadłość firm w Polsce w 2011 roku
Czytaj całość: - www.coface.pl

Informacje o Coface
Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniu należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie zarządzania należnościami. W 2010 roku Grupa osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,6 mld euro. 6.400 pracowników w 66 krajach zapewnia lokalną obsługa klientów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 156 państw, w oparciu o unikalną wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 250 analityków ds. oceny ryzyka. We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. Coface należy do Natixis, którego kapitał własny na koniec grudnia 2010 r. wynosił 16,8 miliarda euro.
W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, przygotowuje raporty handlowe o firmach z całego świata, dostarcza marketingowe bazy danych oraz prowadzi monitoring i windykację należności.


dodano: 2012-07-02 08:52:11