Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosła produkcja – komentarz MPiTWedług wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2018 roku była o 7,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lutym wzrosła o 7,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.W porównaniu z lutym 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji maszyn i urządzeń (o 20,5 proc.) oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 17 proc). Wysoką dynamikę odnotowano także w produkcji wyrobów z metali (o 15,6 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z lutym 2017 r., nastąpił w 8 działach, z czego największy w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 12,8 proc.).

W lutym, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku, o 31,4 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych. Wzrost produkcji odnotowały wszystkie działy. W przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej nastąpił wzrost o 65 proc., a w tych wykonujących głównie specjalistyczne roboty budowlane wzrost wyniósł 31,2 proc. Natomiast w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z wznoszeniem budynków wzrost był najniższy (12,1 proc.), co było wynikiem niesprzyjających warunków pogodowych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2018 roku były niższe niż przed rokiem o 0,2 proc. w porównaniu ze wzrostem o 0,2 proc. w styczniu. W porównaniu ze styczniem br. ceny spadły o 0,3 proc.

Zgodne z oczekiwaniami dynamika produkcji przemysłowej w lutym utrzymała się na wysokim poziomie, przy braku różnicy w liczbie dni roboczych w porównaniu z lutym 2017 roku. Utrzymało się także wysokie tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej. W marcu oczekujemy spadku tempa wzrostu produkcji przemysłowej, co będzie wynikiem jednego dnia roboczego mniej niż przed rokiem. Oczekujemy, że wzrost produkcji przemysłowej przekroczy 2 proc., natomiast dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżona do 20 proc.

W całym pierwszym kwartale 2018 roku produkcja przemysłowa powinna rosnąć nieznacznie wolniej niż w ostatnim kwartale 2017 roku, zbliżając się do 7 proc., podczas gdy produkcja budowlano-montażowa powinna być wyższa niż przed rokiem o blisko 30 proc.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2018-03-20 07:06:47