Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosło bezrobocie

GUS podaje, że w sierpniu br. stopa bezrobocia nieoczekiwanie wzrosła do 12,4 proc. Jeszcze w lipcu 2011 roku była na poziomie 11,8 proc. W końcu sierpnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1.964,7 tys. (w tym 1052,5 tys. kobiet), nowo zarejestrowanych bezrobotnych było 207,3 tys. wobec 212,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 202,2 tys. przed rokiem.

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,3 proc.), kujawsko-pomorskim (16,6 proc.), zachodniopomorskim (16,5 proc.), podkarpackim (15,3 proc.) oraz świętokrzyskim i lubuskim (po 14,9 proc.).

Najniższą stopą bezrobocia odnotowały województwa: wielkopolskie (9,1 proc.), mazowieckie i śląskie (po 10,2 proc.) oraz małopolskie (10,6 proc.).

W porównaniu z lipcem wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 15 województwach, największy w mazowieckim (o 1,2 proc.), podkarpackim, pomorskim i świętokrzyskim (po 1,1 proc.), podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 0,9 proc.). Spadek liczby bezrobotnych, tylko  o 0,4 proc., odnotowano w województwie wielkopolskim

Z danych GUS wynika, że na koniec sierpnia br. do urzędów pracy w ciągu tego miesiąca zgłosiło się 207,3 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 5,4 tys. mniej niż w lipcu 2012 r. i o 5,1 tys. więcej niż w sierpniu 2011 roku.

Bez prawa do zasiłku pozostawało 1648,5 tys. osób (tj. 83,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1632,0 tys. osób (83,6%) w lipcu 2012 r. i 1561,1 tys. (84,1%) w sierpniu 2011 roku. W tej grupie bezrobotnych 43,6% to mieszkańcy wsi.

Z informacji GUS dowiadujemy się również, że na koniec sierpnia 488 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 39,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 11,4 tys. osób. Przed rokiem było to odpowiednio: 434 zakłady, 37,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 23,6 tys. osób. Poza tym, że w sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,4 tys. ofert pracy. W lipcu było to 64,4 tys., a przed rokiem 72,6 tys. W sierpniu urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 51,8 tys. osób.


Źródło: GUS, 25.09.2012 - "Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce
w sierpniu 2012 roku".


dodano: 2012-09-25 12:29:14