Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosło zadłużenie finansów publicznych

Ministerstwo Finansów podało, że zadłużenie sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (tj. po konsolidacji) wyniosło 824,314 mln zł na koniec I kw. 2012 r., czyli było wyższe o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

     Zadłużenie sektora rządowego wyniosło 759.548,4 mln zł (92,1% długu ogółem), zadłużenie sektora samorządowego sięgnęło 63.382,0 mln zł (7,7% długu ogółem), zaś zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych wyniosło 1.384,0 mln zł (0,2% długu ogółem).
    
W komunikacie podano, że „Największy wpływ na zmianę zadłużenia sektora finansów publicznych po konsolidacji miał wzrost zadłużenia Skarbu Państwa (o 10.668,4 mln zł; tj. o 1,4% w I kwartale 2012 r. oraz o 56.294,2 mln zł, tj. o 8,1% w 2011 r.)".
     Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec I kwartału 2012 roku 576,9 mld zł  i było o 3,5% wyższe niż kwartał wcześniej.
     Zadłużenie zagraniczne wyniosło na koniec I kwartału 2012 roku 247,4 mld zł, czyli było o 4,2% niższe niż kwartał wcześniej, przede wszystkim z powodu umocnienia złotego.dodano: 2012-06-12 17:25:09