Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosły aktywa rezerwowe Polski

Narodowy Bank Polski opublikował 5 stycznia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2016 r. poziom rezerw wyrażony w euro wyniósł 108,1 mld EUR i był o 3,9 mld EUR wyższy niż na koniec listopada ubiegłego roku. Podwyższył się również stan rezerw wyrażony w dolarach o 3,5 mld USD do poziomu 114,4 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: NBP


dodano: 2017-01-09 07:52:52