Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosły inwestycje na rynkach Grupy GPW

O 65,7% więcej niż rok wcześniej wzrosła łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku. W maju 2017 r. wyniosła 22,1 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 73,5%, do poziomu 21,7 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w maju 2017 r. poziom 1 mld zł, o 65,3% wyższy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2017 r. wyniosła 60 092,07 pkt i była o 31,1% wyższa niż rok temu.

Również na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 8,7% rok do roku. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 95,3 mln zł (+8,9% rdr).

W maju 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 671,4 tys. szt., o 26,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 416,3 tys. szt., co oznacza wzrost o 33,1% wobec maja 2016 r. Kontrakty na akcje odnotowały wzrost o 38,4% do poziomu 143,8 tys. sztuk.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 2017 r. 84,8 mld zł, co oznacza wzrost o 14,4% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 26 %, do poziomu 160,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w maju br. 45,6 mld zł i była o 67,7% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w maju 2017 r. 6,9 TWh, o 22,4% mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 45,9% osiągając poziom 1,8 TWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2017 r. wyniósł 8,8 TWh, czyli o 12,9% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,1 TWh co oznacza wzrost o 31,8% w stosunku do maja 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wyniósł w maju 2017 r. 39,3 ktoe.

Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec maja 2017 r. wyniosła 639,5 mld zł (153,2 mld EUR). Łączna kapitalizacja 485 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec maja br. 1,318 mld zł (315,7 mld EUR).

W maju 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 1 więcej niż rok wcześniej.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych


dodano: 2017-06-05 08:52:18