Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost eksportu – wspólnym celem i zadaniem

Tradycyjnie już na przełomie starego i nowego roku – urzędy, instytucje i firmy dokonują podsumowań swoich wyników działalności, a na tym tle – określają zadania na kolejny rok. Tak też było w przypadku jednego z głównych promotorów i orędowników polskiego eksportu i inwestycji, jakim jest od trzynastu już lat Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Działalność SEP jest aktywna i skuteczna m.in. dlatego, że w strukturze zarządzająco-kierowniczej Stowarzyszenia są osoby kompetentne i doświadczone, w tym wieloletni pracownicy PTHZ „Elektrim”, z Janem Prajsnerem na czele, czy Stanisław Albinowski, doradca Zarządu Spółki SABE i Krzysztof Pawelec, członek Zarządu Spółki Eko – Surowce. Nie mówiąc już o Mieczysławie Twarógu, prezesie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, czy
Mikołaju Oniszczuku, dziekanie medialnej promocji eksportu, dla których sprawy gospodarcze były przez lata chlebem powszednim, dodatkowo dowitaminizowanym pracą w ekonomicznych służbach dyplomatycznych. Podstawową siłą Stowarzyszenia są jego firmy produkcyjno-eksportowe w liczbie ponad kilkuset członków oraz struktury państwowe i rządowe współpracujące w skali kraju i w obszarze regionów, w tym marszałkowie, wojewodowie, prezydenci miast, starostowie, Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów itd.

Z kompleksowej oceny roku 2014, dokonanej przez prezesa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich wynikało, że był to rok udany dla eksportu. Udany pod względem tak poziomu, jak i dynamiki wzrostu. Wystarczy tylko  stwierdzić, że w okresie 10 miesięcy roku 2014 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 – nasz eksport globalny wzrósł w wyrażeniu dolarowym o 7,4%, a w wyrażeniu złotówkowym i w euro – o 4,7% i 4,8%. A to wskaźniki przewyższające dynamikę PKB, co potwierdza proeksportowy charakter rozwoju polskiej gospodarki. I można by tym satysfakcjonującym stwierdzeniem temat zamknąć, gdyby nie fakt, że pojawiły się dwa niepokojące zjawiska, tj. tendencje spadkowe w eksporcie na rynki wschodnie i – w szerszym wymiarze – negatywny wpływ polityki na stosunki gospodarcze, określany mianem „putynizacji”. Na ten temat wymieniono poglądy, bez objawów paniki, ale z troską o interesy eksporterów i kraju. Jeżeli w omawianym okresie nastąpił spadek eksportu polskiego na Ukrainę blisko o 30%, a do Rosji o 10–13%, głównie przez embargo, to jest nad czym się zastanawiać, co robić, by ten stan zmienić. Recept uniwersalnych i zbawczych nie ma. Stosowane restrykcje ze strony państw unijnych są jedynie reakcją, ale to nie jest model docelowy.

Na razie są dwa wnioski. Jeden, że ze złem trzeba walczyć zbiorowo, kolektywnie, bo w pojedynkę się nie da, zwłaszcza z ambicjami politycznymi imperium wschodniego. Ale jest i drugi, bardziej konstruktywny wniosek, tj. wykorzystujmy realny scenariusz poprawy stosunków z Ukrainą, związany ze stowarzyszeniem jej z Unią Europejską. Tu pole do działania jest obszerne, w duchu solidarności i wsparcia przeobrażeń systemowo-strukturalnych. Dla wszystkich struktur i na różnych poziomach. Dla eksporterów i inwestorów także. Trzeba zachować aktywność, ale przy respektowaniu zasady przezorności, bo podmioty gospodarcze na Ukrainie są mieszaniną dobra i zła. To dobre jest in statu nascendi, a zło, to pozostałość po upadłym reżimie, w tym sektor korupcji. Odróżniać trzeba ziarno od plew. Z Rosją może być dłużej i gorzej, bo tam na razie nie widać kandydatów i chętnych na zmądrzenie…na decyzyjnej „górze”.Stowarzyszenie Eksporterów Polskich działa od około 14 lat.. Powstało z inicjatywy przedsiębiorców  i skupia członków ze wszystkich branż i regionów oraz utrzymuje kontakty z około pięcioma tysiącami eksporterów. Misją Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest działanie na rzecz przekształcania gospodarki na  proeksportową, proinnowacyjną i proekologiczną. Nadrzędnym celem działania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest spełnianie oczekiwań Członków oraz przedstawianie ich opinii premierowi, ministrom: gospodarki, finansów, rolnictwa, infrastruktury  i rozwoju, spraw zagranicznych, a także marszałkom Sejmu i Senatu. Strategicznym zadaniem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest monitorowanie funkcjonowania rozwiązań systemowych oraz wspieranie działań na rzecz wprowadzania nowych instrumentów wsparcia eksportu oraz  promocja rozwoju eksportu w kraju i za granicą. 
  
Na szczególne podkreślenie w działalności Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zasługuje wprowadzanie w życie instrumentów wsparcia eksportu zawartych w „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”. Strategia ta jest dokumentem programowym Stowarzyszenia Eksporterów Polskich do 2020 r., która została  opracowana w 2008 r. Dokument ten przekazano premierowi, ministrom: gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego, spraw zagranicznych, prezesowi NBP, marszałkom Sejmu i Senatu, Marszałkom  i Wojewodom oraz eksporterom.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich organizuje corocznie: kongresy, konferencje programowe, konferencje branżowe oraz prestiżowe gale finałowe konkursów: „Wybitny Eksporter Roku" i "Publicysta Ekonomiczny Roku”. Laureaci ww. konkursów honorowani są Statuetkami Grand Prix oraz nagrodami pieniężnymi fundowanymi przez Ministra Gospodarki oraz pucharami Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Medalami i Pucharami Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. W ramach konkursu „Wybitny Eksporter Roku” wydawany i dystrybuowany jest przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich oraz Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP Katalog, który daje możliwość profesjonalnej promocji działalności eksporterów i ich produktów za granicą. Na szczególne podkreślenie zasługuje honorowanie eksporterów, publicystów i przedstawicieli organów rządowych i samorządowych Medalami Honorowymi „ZASŁUŻONY DLA EKSPORTU”.

Podczas organizowanych przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich przedsięwzięć odbywają się bezpośrednie spotkania eksporterów z przedstawicielami organów państwowych, rządowych i samorządowych oraz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, a także ambasad zagranicznych.

Należy podkreślić, że do Stowarzyszenia Eksporterów Polskich należą małe, średnie i duże firmy produkujące na eksport. Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywna działalność firm: "Sokołów",  „Dobrosławów”, „Sobkowiak”, ”Skiby”, „Zakrzewscy”, Spółdzielni Mleczarskich: Mlekpol, Mlekowita, Spomlek Lazur oraz SuperDrob ZDM, Mokate, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Dwikozach, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Milanówek i Mieszko, Grupa Azoty w Tarnowie  i Kędzierzynie,  Zakłady Chemiczne „Police”,  Staco Polska, Szynaka Meble, Owoc Sandomierski, U Jędrusia, Polexpo Exhibitions, Huta Stalowa Wola, FM Bravo i H. Cegielski – Poznań, Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik, Bumar, Balton, Ankol, Białuty, Belma itd.

Należy zaznaczyć, że działalność Stowarzyszenia Eksporterów Polskich  odbywa się na zasadzie non profit.  Dzięki temu udział eksporterów w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich tj.: kongresach, konferencjach, Konkursie „Wybitny Eksporter Roku”, a także w Branżowych, Regionalnych i Polonijnym Korpusie Eksporterów -  jest bezpłatny.

Do korzyści wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu – zaliczyć należy zwłaszcza:
 • wzmacnianie roli, pozycji i prestiżu eksporterów  w branży, regionie, kraju i na rynkach zagranicznych
 • bezpłatne reprezentowanie eksporterów w organach  państwowych, rządowych i samorządowych 
 • bezpłatna informacja o rynkach zagranicznych i potencjalnych kontrahentach
 • bezpłatna  promocja w kraju i za granicą oraz na stronie www.eksporterzy.org 
 • bezpłatny udział w kongresach, forach, konferencjach i seminariach
 • bezpłatny udział w konkursach: Wybitny Eksporter Roku i Publicysta Ekonomiczny Roku
 • honorowanie – Medalami i Pucharami Stowarzyszenia „Wybitny Eksporter Roku”
 • honorowanie – Medalem  Honorowym „ZASŁUŻONY DLA EKSPORTU”.
Główne zadania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zaplanowane na rok 2015 obejmują takie przedsięwzięcia organizacyjno – merytoryczne, jak:
 • III Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego (12 marca 2015 r.) 
 • XI Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich (18 czerwca 2015 r.)
 • Konferencja nt. potencjału sektora owocowo-warzywnego Ziemi Sandomierskiej (08-09.05.2015 r.)
 • XIV Kongres Eksporterów Polskich (19.11.2015)
 • Konkurs Eksporterów „Lider Polskiego Eksportera Roku 2015” (Gala 18 czerwca 2015 r)
 • Konkursy „Wybitny Eksporter Roku 2015” i „Publicysta Ekonomiczny Roku 2015” (Gala 19.11.2015)
 • Wydanie: katalogu konkursowego „Wybitny Eksporter Roku 2015”. 
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspierać będzie działania przedsiębiorców oraz organów rządowych i samorządowych  na rzecz optymalnego wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju gospodarki. Działania te będą kompatybilne ze „Strategią proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”, która określa cele, kierunki i zadania w osiąganiu wielkości eksportu na poziomie około 250 mld  euro, w tym 40 mld euro żywności w perspektywie do roku 2020. 

Źródło: Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 


dodano: 2015-01-12 08:12:05