Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost eksportu i importu

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie styczeń – kwiecień 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 261 mld 219,5 mln zł, a import 247 mld 736,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13 mld 482,9 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6 mld 032,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,7%, a import był wyższy o 3,8%.

Zdecydowanie korzystniej kształtowały się wyniki eksportu do krajów rozwiniętych. Eksport do UE wzrósł o 5,2 proc. (do prawie 48,6 mld euro), w tym szybciej do krajów strefy euro (o 5,7 proc.), niż do pozostałych unijnych (o 4 proc.). Wzrost eksportu odnotowano do 20 krajów UE, w tym w przypadku 14 z nich był on szybszy niż w skali ogólnej. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Rumunii (o ponad 15 proc.), Szwecji (o blisko 10 proc.), Niemiec (o 8,7 proc.), Włoch (o ponad 8 proc.), Hiszpanii (o 7,7 proc.), Danii (o 7,5 proc.) oraz Francji (o 7,3 proc.). Utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE przełożyła się na dalsze umocnienie jej udziału w naszym łącznym wywozie, do 80,7 proc. po 4 miesiącach 2016 r.

Szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych, tj. o blisko 12 proc., do 4 mld euro. Wynikało to z dynamicznego zwiększenia sprzedaży do: Szwajcarii (o 17,2 proc.), USA (o 13,5 proc.), Japonii (o ponad 11 proc.), Izraela (o 27,5 proc.) oraz Norwegii (o 9 proc.).

W przekroju towarowym kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o ok. 25 proc.). Szybciej niż przeciętnie wzrósł również wywóz wyrobów ceramicznych (o ok. 15 proc.), drzewno-papierniczych (o 7,5 proc.), chemicznych (o 6,9 proc.) oraz artykułów rolno-spożywczych (5,5 proc.). Natomiast eksport dominujących w naszych obrotach, wyrobów elektromaszynowych, wzrósł w tempie zbliżonym do przeciętnego (tj. o nieznacznie powyższej 4 proc.).


Źródło: GUS
dodano: 2016-06-15 07:36:30