Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost eksportu i importu

Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie styczeń – lipiec 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 455 mld 339,5 mln zł, a import 436 mld 501,5 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18 mld 838,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 7 mld 158,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,6%, a import był wyższy o 3,0%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 116 mld 793,0 mln USD, a import 111 mld 938,3 mln USD (eksport wzrósł o 0,3%, a import spadł o 2,2%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4 mld 854,7 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1 mld 957,0 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 104 mld 694,0 mln EUR, a import 100 mld 357,1 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,1%, a w imporcie spadek o 1,4%). Dodatnie saldo wyniosło 4 mld 336,9 mln EUR wobec 1 mld 711,3 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 68 mld 653,4 mln zł (minus 17 mld 575,3 mln USD, minus 15 mld 776,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 7 mld 588,8 mln zł (minus 1 mld 950,0 mln USD, minus 1 mld 762,9 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 95 mld 080,2 mln zł (24 mld 380,0 mln USD, 21 mld 876,2 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 93 mld 939,3 mln zł (24 mld 086,6 mln USD, 21 mld 618,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,6%), a w imporcie –68,4% (w tym UE 61,5%), wobec odpowiednio 85,8% (w tym UE 79,5%) i 67,2% (w tym UE 60,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 0,2 p. proc. i wyniósł 27,1%, a w imporcie – o 0,7 p. proc i stanowił 23,5%. Dodatnie saldo wyniosło 20 mld 868,3 mln zł (5 mld 336,8 mln USD, 4 mld 800,0 mln EUR) wobec 19 mld 516,4 mln zł (5 mld 288,2 mln USD, 4 mld 678,9 mln EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Udział Rosji w eksporcie w porównaniu z siedmioma miesiącami ub. roku nie zmienił się i wyniósł 2,8%, w imporcie był niższy o 2,0 p. proc. i stanowił 5,7%. Ujemne saldo wyniosło 12 mld 388,1 mln zł (minus 3 mld 182,5 mln USD, minus 2 mld 864,3 mln EUR) wobec minus 20 mld 504,8 mln zł (minus 5 mld 558,9 mln USD, minus 4 mld 940,1 mln EUR) przed rokiem.

W okresie styczeń – lipiec br. Ukraina zajmowała siedemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie, a analogicznym okresie 2015 r. w eksporcie była na osiemnastym, a w imporcie na dwudziestym czwartym miejscu. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 p. proc. i wyniósł 1,7 %, w imporcie o 0,1 p. proc. stanowiąc 0,9%. Dodatnie saldo wyniosło 3 mld 389,3 mln zł (869,3 mln USD, 777,2 mln EUR) wobec 3 mld 026,6 mln zł (812,2 mln USD, 728,2 mln EUR) w analogicznym okresie 2015 r.

Po siedmiu miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Belgii, Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech i Holandii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją i Włochami.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu ogółem – 66,2% (wobec 66,4% przed rokiem).


Źródło: Główny Urząd Statystyczny


dodano: 2016-09-15 08:06:49