Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost eksportu o 6 proc.

Według wstępnych danych GUS, eksport towarowy z Polski w okresie styczeń-październik br. zwiększył się o 6 proc. osiągając wartość 127,5 mld euro. Import natomiast wyniósł 128,7 mld euro i był o 0,1 proc. wyższy niż przed rokiem. Wyniki te przełożyły się na redukcję deficytu obrotów do 1,2 mld euro, tj. o 7 mld euro wobec poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Nadal zdecydowanie szybciej rósł eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte o 12,9 proc. (do 23,5 mld euro) niż na rynki rozwinięte o 4,5 proc. (do 104 mld euro). W imporcie z rynków rozwiniętych odnotowano wzrost o 1,2 proc. (do 84,3 mld euro), zaś w przywozie z rynków rozwijających się nastąpił spadek o 1,9 proc. (do 44,3 mld euro).

  Eksport do krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 3,4 proc. (do ok. 95,2 mld euro) przy czym wolniej na rynki strefy euro o 2,5 proc. (do 64,3 mld euro) niż na pozostałe rynki unijne o 5,6 proc. (do 30,9 mld euro). Wśród ważniejszych odbiorców polskiego eksportu w UE, najbardziej zwiększył się wywóz do Szwecji (o 8,7 proc.), Słowacji (o 7,8 proc.), Węgier (o 11 proc.), Belgii (o 12,6 proc.) oraz Hiszpanii  (o 10,9 proc.). Eksport do naszego głównego partnera handlowego, tj. do Niemiec wzrósł  o 4,4 proc. (do ok. 31,9 mld euro).

W tym czasie dynamicznie zwiększył się eksport na pozaunijne rynki rozwinięte o 17,4 proc. (do 8,8 mld euro), zwłaszcza do USA (o 18,9 proc.) i Norwegii (o 30,4 proc.).

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw wyniósł 12,9 mld euro i był o 9,2 proc. wyższy niż przed rokiem. Sprzedaż do Rosji i Ukrainy wzrosła o 7,5 proc., na Białoruś o 14,7 proc.

Znacznie szybciej zwiększył się wywóz na pozostałe rynki rozwijające się (o 17,7 proc., do 10,6 mld euro). W tej grupie na uwagę zasługuję dynamiczny wzrost wywozu do Chin (o 14 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ponad 68 proc.) oraz Republiki Korei (o 36 proc.).

W przekroju towarowym najszybszy wzrost utrzymał się w eksporcie artykułów rolno-spożywczych (o 11,5 proc., do 16,4 mld euro) oraz produktów chemicznych (o 7,9 proc., do 18,3 mld euro). Szybciej niż przeciętnie wzrósł także eksport dominujących w polskim handlu zagranicznym wyrobów elektromaszynowych – o 6,5 proc., tj. do 50,1 mld euro.dodano: 2013-12-16 09:15:29