Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost eksportu po I kwartale

Według wstępnych danych GUS eksport w cenach bieżących - w I kwartale br. - wyniósł 149,6 mld zł, a import 151,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 1,0%, a import zmniejszył się o 6,5%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,2 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 14,1 mld zł).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 36,2 mld EUR, import 36,7 mld EUR, ujemne saldo wyniosło 0,5 mld EUR, a analogicznym okresie ub. roku minus 3,3 mld EUR (eksport zwiększył się o 5,6%, a import zmniejszył się o 2,1%).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 16,8 mld zł (minus 4,1 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 9,8 mld zł (minus 2,4 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 24,5 mld zł (7,9 mld USD, 5,9 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 25,6 mld zł (6,2 mld EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 81,6% (w tym UE 74,2%), a w imporcie 64,3% (w tym UE 56,3%), wobec odpowiednio 83,9% (w tym UE 78,2%) i 65,1% (w tym UE 58,0%) w okresie styczeń – marzec ub. roku.

Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 1,0 p. proc. i wyniósł 25,2%, a w imporcie obniżył się o 0,6 p. proc. i stanowił 21,0%. Dodatnie saldo wyniosło 5,9 mld zł (1,4 mld EUR), wobec 3,7 mld zł (0,8 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych w eksporcie: 1. Niemcy (9138,1 mln EUR), 2. W. Brytania (2395,5), 3. Czechy (2216,7), 4. Francja (2137,6), 5. Rosja (1862,4), 6. Włochy (1574,6), 7. Holandia (1456,1), 8. Szwecja (928,8), 9. Słowacja (926,2), 10. Ukraina (915,8) stanowiły 64,9% eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 68,0%) i imporcie: 1. Niemcy (7718,1 mln EUR), 2. Rosja (5035,6), 3. Chiny (3465,5), 4. Włochy (1772,8), 5. Francja (1401,5)), 6. Czechy (1346,8), 7. Holandia (1307,3), 8. Stany Zjednoczone (949,8), 9. W. Brytania (919,4), 10. Norwegia (893,0) obroty stanowiły 67,5% importu ogółem (odpowiednio 67,8%).

W pierwszym kwartale br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu w skali roku na Ukrainę, Słowację oraz do Rosji, a importu – z Norwegii, Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Włochami, Holandią, Francją, Czechami, Szwecją, Niemcami oraz w. Brytanią, a importu – z Holandią, Francją, Włochami, Rosją, Czechami, Niemcami oraz W. Brytanią.


Źródło: GUS, Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów(1) I-III.2013 r., Warszawa, 13.05.2013 r.

(1)  Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.dodano: 2013-05-14 12:35:26