Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost handlu zagranicznego Polski

O 6,9 proc. wzrósł eksport towarów z Polski w styczniu i lutym 2013 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – podał GUS. Tym samym osiągnął poziom prawie 23,5 mld euro. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła ok. 23,4 mld euro i okazała się niższa o 3,6 proc. niż przed rokiem.

W rezultacie w polskiej wymianie towarowej z zagranicą po 2 miesiącach br. odnotowano nadwyżkę wynoszącą ok. 76 mln euro, podczas gdy przed rokiem w obrotach wystąpił deficyt na poziomie ponad 2,3 mld euro.

W pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. o 30,3 proc. wzrósł eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte – osiągając 4,4 mld euro, podczas gdy import z tych rynków obniżył się o 2,4 proc. Przełożyło się to na redukcję o ponad 1,2 mld euro deficytu w obrotach z tą grupą, do niespełna 4,1 mld euro.

Znacząco poprawiło się również saldo w wymianie z krajami rozwiniętymi: eksport wzrósł o 2,7 proc. (do 19,1 mld euro), a import spadł o 4,3 proc. (do 14,9 mld euro).

Wśród rynków unijnych najbardziej znacząco wzrósł eksport do Wielkiej Brytanii – o 8,8 proc. (do 1,6 mld euro) oraz na Słowację – o 14,5 proc. (do blisko 0,6 mld euro).

Z kolei eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw zwiększył się o ponad 13 proc. (do ok. 2,1 mld euro), a na pozostałe rynki rozwijające się - o 51,5 proc. (do blisko 2,3 mld euro). W tej grupie dynamicznie wzrósł eksport do Turcji (o ponad 22 proc., do prawie 0,5 mld euro) oraz Chin (o 45,5 proc., do ok. 0,3 mld euro).

W przekroju towarowym najbardziej znacząco wzrósł eksport artykułów rolno-spożywczych – o 16,2 proc., do poziomu prawie 3 mld euro. Szybciej niż przeciętnie zwiększył się także eksport produktów przemysłu chemicznego – o 9,3 proc., do ok. 3,3 mld euro. Wartość eksportu wyrobów przemysłu elektromaszynowego wyniosła natomiast ponad 9 mld euro, czyli była wyższa o 5,3 proc. niż przed rokiem.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki dodano: 2013-04-16 09:18:56