Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost handlu zagranicznego za 10 miesięcy 2017 roku

Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie styczeń – październik 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 721 mld 486,7 mln zł,  a import  712 mld 186,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9 mld 300,0  mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 14 mld 166,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 9,9%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 186 mld 915,1 mln USD, a import 184 mld 496,6 mln USD (wzrost  odpowiednio o 9,9% i o 10,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości  2 mld 418,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 662,2 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 168 mld 538,3 mln EUR, a import 166 mld 377,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 10,5%, a w imporcie o 11,5%). Dodatnie saldo wyniosło 2 mld 160,5 mln EUR wobec  3 mld 266,3 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 120 mld 694,2 mln zł (minus 31 mld  280,0 mln USD, minus 28 mld 191,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 13 mld 969,9 mln zł (minus 3 mld 562,8 mln USD, minus 3 mld 246,9 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 143 mld 964,1 mln zł (37 mld 261,3 mln USD, 33 mld 598,8 mln EUR),  w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 148 mld 44,6 mln zł (38 mld 339,3 mln USD,  34 mld 557,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,6%), a w imporcie – 67,3% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio 86,5% (w tym UE 80,0%) i 68,5% (w tym UE 61,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Źródło: GUS


dodano: 2017-12-12 06:48:02