Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost obrotów handlu zagranicznego

W I półroczu br. – jak wynika z danych GUS - eksport w cenach bieżących wyniósł 291,7 mld zł, a import 316,7 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 9,3%, a import o 6,0%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 25,0 mld zł (w analogicznym okresie ub.roku minus 32,0 mld zł).


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 89,1 mld USD, a import 96,9 mld USD (w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku eksport obniżył się o 4,8%, a w import o 7,6%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 7,8 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 11,2 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 68,3 mld EUR,import 74,2 mld EUR, ujemne saldo wyniosło 5,9 mld EUR, a przed rokiem 8,1 mld EUR (eksport zwiększył się o 1,1%, a import obniżył się o 1,9%).

          Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 38,2 mld zł (minus 11,7 mld USD, minus 8,9 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 26,0 mld zł (minus 8,0 mld USD, minus 6,1mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 39,2 mld zł(11,9 mld USD, 9,1 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 42,7 mld zł (13,0 mld USD, 10,0 mld EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 82,9% (w tym UE 76,8%), a w imporcie 64,0% (w tym UE 57,2%), wobec odpowiednio85,2% (w tym UE 78,7%) i 67,7% (w tym UE 60,3%) w analogicznym okresie ub.roku.

         Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,5 pkt i wyniósł 25,5%, a w imporcie – o 0,9pkt i stanowił 21,2%. Dodatnie saldo wyniosło 7,0 mld zł (2,1 mld USD, 1,6 mld EUR), wobec 3,3 mld zł (1,1 mld USD, 0,8 mld EUR) w analogicznym okresie ub.roku.

         Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, na Ukrainę, do Niderlandów, W. Brytanii,na Słowację, do Republiki Czeskiej, Niemiec i Francji, a importu z Rosji,Stanów Zjednoczonych, Chin, Niderlandów, Republiki Czeskiej, Republiki Korei i Niemiec. Natomiast spadek obrotów w eksporcie odnotowano z Włochami i Szwecją,a w imporcie z Włochami, Francją i W. Brytanią.

         Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 67,0%) i 68,4%importu ogółem (odpowiednio 66,3%).


dodano: 2012-08-10 00:05:44