Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost przychodów i zysków Grupy Asseco

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa Asseco osiągnęła wzrost przychodów i zysku operacyjnego we wszystkich segmentach działalności. Przychody Grupy wyniosły 6,7 mld zł, z czego 82% pochodziło ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych. Zysk operacyjny osiągnął poziom 558,7 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 235 mln zł.

W Polsce motorem wzrostów był sektor bankowy oraz sprzedaż produktów do zagranicznych klientów. Grupa umocniła także swoją pozycję w USA, dzięki akwizycjom zrealizowanym przez Formula Systems.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w pierwszych 9 miesiącach 2018 roku rozłożyły się na przedsiębiorstwa – 39%, bankowość i finanse – 40% oraz administrację publiczną – 21%. Grupa jest także zdywersyfikowana geograficznie i prezentuje swoje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Asseco Poland (rynek polski), Grupa Formula Systems (rynek izraelski) oraz Asseco International (pozostałe rynki międzynarodowe).

– Przez pierwsze trzy kwartały tego roku cieszyły nas wyniki, jakie osiągnęliśmy w sektorze bankowości w Polsce – przychody w tym obszarze wzrosły o 8%. Wpłynął na to między innymi konsekwentny rozwój sprzedaży naszych produktów bankowych za granicą. Na uwagę zasługuje także wzmocnienie obecności Grupy Asseco na międzynarodowych rynkach. Spółki z Grupy Formula Systems zwiększyły sprzedaż, a także dokonały ciekawych akwizycji w Izraelu i USA. Przychody w segmencie Asseco International wzrosły o 16%, w dużej mierze dzięki dynamicznemu rozwojowi w Europie Południowo-Wschodniej, szczególnie w obszarze płatności. Ponadto, Asseco Central Europe osiągnęło istotnie większą sprzedaż, między innymi dzięki włączeniu do Grupy firmy Macrologic, CEIT i DWC Slovakia – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Fundamentem działalności i strategii rozwoju Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która w minionym okresie wyniosła ponad 5,5 mld zł. Stanowi to 82% przychodów ogółem. Ponadto, Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działa na rzecz nowych projektów. W listopadzie 2018 r. portfel zamówień wyniósł 8,8 mld zł i był wyższy o 6% w stosunku do zeszłego roku (zakładając konsolidację wyników Formuli Systems w całym trzecim kwartale 2017 r.).


Źródło: Grupa Asseco


dodano: 2018-11-26 06:16:15