Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy rozpoczęte

Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane cyklicznie od 1991 roku, jest uznanym wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Tegoroczne XXII, w dniach 4-6 września 2012 r. koncentrować się będzie głównie na kryzysie europejskiej wspólnoty.

Pomimo kryzysów, które Unia przeżywa od wielu lat, jest ona projektem, który demonstruje niezwykłą żywotność i zdolność do nieustannego modernizowania się. Wyzwaniem dla procesów integracji europejskiej są zarówno problemy wewnętrzne, takie jak chociażby kryzys zadłużeniowy, ale także globalne problemy gospodarcze i polityczne. O ile w kwestiach dotyczących współpracy gospodarczej wykazuje ona zdecydowanie i podejmuje działania mające na celu wzmocnienie mechanizmów integracyjnych, to już w kwestiach polityki zewnętrznej, mamy do czynienia z mniejszą determinacją.

Ponadto, kryzys Strefy Euro może kwestionować to, czy projekt wspólnej waluty dla krajów unijnych był dobry. Euro klasyfikowano jako drugą najważniejszą walutę na świecie. Miało stać się gwarantem stabilności gospodarczej i finansów publicznych, symbolem handlu międzynarodowego i korzyści społecznych. Zatem, czy kryzys euro jest na tyle silny, żeby podważać sukcesy takie jak zacieśnienie integracji rynkowej i gospodarczej. Strefa Euro może budzić wątpliwości w ocenie jej charakteru. Raz uznawana za optymalny i stabilny obszar, a raz oceniana jako strefa niepokoju i nieprzewidywalności.
Europejska wspólnota musi także stawić czoła wysokiemu bezrobociu wśród młodych. Wskaźnik bezrobocia wśród młodych zawsze przewyższał odsetek bezrobotnych dorosłych, jednakże sytuacja młodych ludzi na europejskim rynku pracy w wyniku kryzysu gospodarczego stała się wyjątkowo dramatyczna. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące ze względu na skutki, które za sobą niesie, również w dłuższej perspektywie, takie jak wpływ na przyszłe perspektywy zatrudnienia, zarobki, emerytury, ale również samopoczucie i zdrowie.

Krynickie Forum wyrosło na najbardziej znane miejsce spotkań przedsiębiorców ze Wschodu i z Zachodu. Jest bowiem wspaniałą okazją do debat i nieformalnych rozmów przyciągając na imprezę coraz więcej biznesmenów, tak z całej Europy jak i pozostałych kontynentów. Ubiegłoroczne, XXI Forum Ekonomiczne, jego rozmach, różnorodność, a przede wszystkim rekordowa liczba gości są najlepszym potwierdzeniem sukcesu jaki odnosi proponowana od lat formuła spotkania. Na takich konferencjach klasa polityczna wyznacza poziom zaufania do swoich krajów, niezbędny środowiskom biznesowym do inwestowania. Rozmowy o stosunkach między starą a nową Europą nadal znajdują coraz większe grono uczestników i słuchaczy. Wciąż przybywa chętnych do dyskusji o tym jak szybciej i efektywniej budować gospodarkę wolnorynkową, jak pokonywać trudności gospodarcze oraz jak unikać błędów przy tworzeniu nowoczesnego państwa prawa. 

Co roku na Forum przyjeżdża ponad 2500 gości – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego – oraz 500 dziennikarzy z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki. Jest to największe tego typu wydarzenie w  Europie Środkowo-Wchodniej.


dodano: 2012-09-04 14:29:26