Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
X Europejski Kongres Finansowy - podsumowanie 3. dnia

Na rozmowach o przyszłości przedsiębiorstw, kondycji banków oraz budowaniu oszczędności przez Polaków skupili się uczestnicy debat podczas ostatniego dnia X Europejskiego Kongresu Finansowego. Pandemia koronawirusa, która wywołała globalną recesję, mocno uderzając również w polską gospodarkę, będzie miała również wpływ na kondycję banków. Te już tworzą rezerwy w oczekiwaniu na przyszłe straty spowodowane kłopotami wielu przedsiębiorstw. To jeden z wniosków, który przewijał się podczas debat w trakcie X EKF (12-14.X.2020).

Tym razem eksperci zaproszeni przez EY do udziału w debacie na temat wyzwań dla sektora bankowego w związku z rosnącą liczbą restrukturyzacji przedsiębiorstw ocenili, że o ile na razie nie mamy do czynienia z masowymi bankructwami firm, to trzeba się przygotować na gorsze czasy. Dotychczasowy, stosunkowo niewielki wzrost liczby restrukturyzacji w 2020 r. to m.in. efekt „tarcz” antykryzysowych, w wyniku których do przedsiębiorstw trafiło ponad 130 mld zł. Na to nałożyła się polityka banków, które często decydowały o udzielaniu firmom wakacji kredytowych.

– Wydłużyliśmy finansowania, które zapadały w kolejnych miesiącach. Szykowaliśmy się na kataklizm, ale przez pierwsza falę przeszliśmy bardzo łagodnie – podkreślił Dariusz Odzioba, dyrektor pionu relacji z klientami korporacyjnymi w PKO BP.

Druga fala pandemii jeszcze wystawi jednak na próbę wiele przedsiębiorstw na próbę. Dlatego banki przygotowują się na ten czas, zawiązując rezerwy – do tej pory zrobiły już odpisy większe niż w całym ubiegłym roku.

Cięcia stóp procentowych w Polsce w okresie pandemii spowodowały też spadek oprocentowania lokat w bankach do rekordowo niskich poziomów. To postawiło w trudnej sytuacji Polaków odkładających oszczędności na depozytach – po uwzględnieniu wskaźnika inflacji te środki tracą bowiem na realnej wartości.

Nad przyszłością oszczędzających w tym kontekście zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej przez KPMG o budowaniu oszczędności Polaków i wyzwaniach wynikających z pandemii.

– Przed nami lata niskich stóp procentowych. To olbrzymie wyzwanie dla banków i oszczędzających. Na razie Polacy ciągle są w szoku i zaczynają szukać alternatyw na lokowanie oszczędności – powiedział Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao SA.

Eksperci przyznawali, że chociaż widać większe zainteresowanie rynkiem kapitałowym (np. w postaci przyrostu liczby rachunków maklerskich i napływu środków do funduszy inwestycyjnych), to jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, by wyciągać z tego szersze wnioski. Tym bardziej, że zainteresowanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi nie jest duże.

Tymczasem wszyscy powinni myśleć o budowaniu oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze. Przed nami długa droga – według przytoczonych podczas debaty danych tylko 11 proc. Polaków w momencie przejścia na emeryturę ma zgromadzone oszczędności w kwocie wyższej niż 100 tys. zł.


Źródło: Europejski Kongres Finansowy


dodano: 2020-10-15 16:32:05