Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zła ocena sytuacji gospodarczej w Polsce

Z październikowego sondażu TNS Polska wynika, że aż 77 proc. respondentów jest zdania, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. 23 proc. określa go jako głęboki. Tylko 18 proc. ankietowanych uważa, że gospodarka rozwija się, ale zaledwie 1 proc. określa ten rozwój jako dynamiczny

Ponadto - jak podkreśla TNS Polska - 76 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 15 proc., 9 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie - wynika z październikowego sondażu TNS Polska.

O tym, że kierunek zmian w Polsce jest zły, częściej przekonane są osoby z wykształceniem zawodowym i gimnazjalnym. Odpowiednio 82 i 80 proc. Zmian na gorsze w Polsce spodziewają się także częściej niż pozostali, badani w wieku 30-39 lat (84 proc.) i 50-59 lat (81 proc.).

O tym, że kierunek zmian w Polsce jest dobry, częściej przekonane są badane nastolatki w wieku 15-19 lat (22 proc.), z wykształceniem średnim (18 proc.) i wyższym (21 proc.), a także mieszkańcy dużych miast (100-500 tys. mieszkańców) - 23 proc. i powyżej 500 tys. - 18 proc.

Z kolei najbardziej optymistyczną grupą, jeżeli chodzi o zmiany zachodzące w naszym kraju - według badań TNS Polska - są sympatycy PO - 48 proc. z nich jest przekonanych o tym, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku. Zdanie to również podzielają, częściej od ogółu, badani o centrowych poglądach politycznych (centrolewicowe - 26 proc., centroprawicowe - 22 proc.).


Sondaż został zrealizowany przez TNS Polska w dniach 4-7 października br. na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.


dodano: 2012-11-02 08:47:12