Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Za 11 miesięcy 11 mld zł nadwyżki w budżecie państwa

Ministerstwo Finansów podało szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. Dochody wyniosły: 343,4 mld zł, tj. 96,5 %; wydatki 332,3 mld zł, tj. 83,7 %; nadwyżka 11,1 mld zł.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2018 r.

W okresie styczeń
– listopad  2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I–XI 2017 r. o 8,8%, tj. ok. 25,6 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,6 % r/r (tj. ok. 11,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 13,9% r/r (tj. ok. 6,5 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 4,5 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,8% r/r.
Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą.

Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.

W okresie styczeń
– listopad 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 26,3 mld zł i było niższe o ok. 5,8 mld zł (tj. 18,0%)  w stosunku do okresu styczeń - listopad 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-listopad 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po listopadzie 2018 r. wyniosło 332,3 mld zł, tj. 83,7% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (325,7 mld zł) jest to wartość wyższa o 6,7 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po listopadzie 2017 roku (tj. 84,6% planu).


Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2018-12-21 07:03:34