Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Za zasługi dla wynalazczości

To odznaka honorowa za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości przyznawana przez Prezesa Rady Ministrów. 26 listopada 2018 r. została wręczona podczas ceremonii, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 100. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce.Jednym z uroczystych akcentów roku jubileuszowego związanego z  setną rocznicą ustanowienia Urzędu Patentowego RP – w dniu 26 listopada 2018 r. –  było wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie odznak honorowych „Za zasługi dla wynalazczości” przyznanych  przez Prezesa Rady Ministrów. Kilkudziesięciu podmiotom szczególnie zasłużonym w dziedzinie wynalazczości odznaki wręczyli Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz dr Alicja ­­Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.


Wyróżnienia odznaką honorową „Za zasługi dla wynalazczości” wręczono w pięciu kategoriach:

I. Twórcy

Wynalazcom za znaczące osiągnięcia; innowatorom za współudział przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów wynalazczych; naukowcom przyczyniającym się do rozwoju nauki i techniki oraz twórcom projektów wynalazczych oraz osobom przyczyniającym się uzyskiwaniu i egzekwowaniu praw własności intelektualnej. Odznaki otrzymali: prof. Edward Darżynkiewicz, prof. Jacek Jemielity, dr Lechosław F. Ciupik, Alina Domańska-Baer, prof. Jacek Guliński, Dariusz Kuberski, dr inż. Antoni Latuszek, prof. Jan Lubiński, dr hab. Sławomir Łotysz, ks.kan. Bogdan Tadeusz Łubik, Przemysław Mac Stopa, prof. Wiesław Nowiński, Kazimierz Okraszewski, Jan Ossa, Tomasz Rudkiewicz, prof. Stanisław Sołtysiński, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, prof. Wojciech Stec, Stanisław Szczepaniak, dr hab. Michał Szota, prof. Tadeusz Uhl, prof. Stanisław Wieczorek, prof. Wojciech Witkiewicz, dr Oskar Zięta,

II. Instytucje naukowe

Instytucjom naukowym oraz szkołom wyższym osiągajacym szczególne wyniki w zakresie zapewnienia skutecznej ochrony prawnej stosowanych rozwiązań przez twórców w uzyskiwaniu ochrony patentowej oraz innych praw własności przemysłowej dla swoich projektów wynalazczych. Odznaki otrzymali: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji UJ, Politechnika Lubelska, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Przemysłowy Instytut Automatyki  i Pomiarów PIAP, Uniwersytet Jagielloński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

III. Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorcom aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, osiągającym szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniającym sie do rozwoju nauki i odważnie wprowadzającym innowacje do codziennego użytku. Odznaki otrzymali: Adamed Pharma, Ceramika Tubądzin II, Dr Irena Eris, Fabryka Porcelany AS Ćmielów, Fakro, Gawerski, Innowacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Polin, Kross, Seco/Warwick, Selvita, Synthos, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Triggo, Vigo System, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego  „PZL-Świdnik”.

IV. Instytucje wspierające innowacyjność

Instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, nauki i techniki, kreującym postawy proinwestycyjne, propagującym działania rozwojowe i twórcze wśród społeczeństwa, a także wspierającym inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej. Odznaki otrzymali: Agencja Rozwoju Przemysłu, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nauki Leonarda da Vinci, Fundacja  Polskiego Godła Promocyjnego  „Teraz Polska”, Giełda Papierów Wartościowych, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, Krajowa Izba Gospodarcza, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Naczelna Organizacja Techniczna, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Zamek Cieszyn,

V. Media

Redakcjom i redaktorom, którzy aktywną działalnością zawodową przyczyniają się do popularyzacji wynalazczości, twórczości technicznej oraz ochrony praw własności przemysłowej. Odznaki otrzymali: Redakcje „Dziennik Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita” i „Puls Biznesu” oraz redaktorzy Krzysztof Michalski i Wiktor Niedzicki. 
   

Podpisy pod zdjęcia:

Na zdjęciach poniżej: 1. Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP otwiera uroczystość i wita gości. 2. Uczestnicy uroczystości w Sali Balowej Zamku Królewskiego. 3,4. Odznaczeni: dr Lechosław F. Ciupik i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (wcześniej również laureaci Nagrody Prestiżu RENOMA). 5. Wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek prezentuje jubileuszowe znaczki
pocztowe. 6. W części artystycznej Janusz Wawrowski - gra na Stradiwariusie z 1688 r. 7. Prezes Włodzimierz Albin prezentuje Księgę Jubileuszową wydaną przez Wolters Kluwer. 8. Ekspozycja zrekonstruowanego wynalazku prezydenta Ignacego Mościckiego.
Fot. UPRP i JB

Na zdjęciu z prawej: Awers i rewers odznaki honorowej „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Wyróżnienie nadawane jest przez Prezesa Rady Ministrów za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości.


dodano: 2018-12-10 06:30:50