Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zadłużenie Polaków wyniosło na koniec grudnia 2015 roku - 42,76 mld zł

Z ogólnopolskiego raportu o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach wynika, że łączna kwota zaległych płatności osób odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biurze Informacji Kredytowej wyniosła na koniec grudnia 2015 roku - 42,76 mld zł. Tę kwotę wypracowało 2,05 mln osób nieregulujących terminowo zobowiązań. Wartość zaległego zobowiązania przypadająca na osobę wyniosła 20 793 zł.

Wymienione dane składają się na Indeks Zaległych Płatności Polaków opracowywany przez BIG InfoMonitor. Jest to wskaźnik, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1000 dorosłych Polaków, zarówno dla całego kraju, jak i dla poszczególnych województw.

Srednia wartość zaległości na osobę wzrosła z 20 428 zł do 20 793 zł. Przeciętne zaległości mocno różnią się jednak w zależności od wieku. Najwyższe, 26,5 - 28,2 tys. zł ciążą na osobach między 35 a 54 rokiem życia. Jedną z przyczyn takiej sytuacji są częściej spotykane niż w innych grupach wiekowych kłopoty ze spłatą kredytów mieszkaniowych. Przeciętna wysokość zaległości z tytułu kredytu hipotecznego przypadająca na osobę wynosi 208,4 tys. zł, podczas gdy z tytułu kredytów konsumpcyjnych 21 tys. zł. Z kolei w przypadku zaległości pozakredytowych nieoopłaconych rachunków, pożyczek pozabankowych i alimentów jest to niecałe 11,4 tys. zł.W każdej grupie wiekowej zdecydowanie częściej niż u kobiet, zaległości występują u panów. Wśród 2 056 528 dłużników, panowie mają już 61,2 proc. udział, wobec 60,5 proc. przed kilkoma miesiącami. Wartość ich przeterminowanych długów wzrosła z 66,3 proc. do 68,8 proc.

Od poprzedniej publikacji Indeksu w grudniu 2015 r. wskaźnik ten w Polsce wzrósł o ponad 4 proc., z 62,8 do 65,4. Oznacza to, na każde 1000 dorosłych Polaków dziś jest ponad dwóch nierzetelnych dłużników więcej. Najbardziej znaczące przyrosty liczby dłużników, którzy co najmniej 60 dni po terminie nie opłacili zobowiązań na kwotę minimum 200 zł, odnotowano w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Mimo to, prawdopodobieństwo spotkania niesolidnego płatnika na wschodzie kraju, nadal jest zdecydowanie niższe, niż w Polsce Zachodniej.

Źródło: BIG InfoMonitor - Indeks Zaległych Płatności Polaków


dodano: 2016-04-04 08:15:37