Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zadłużenie Skarbu Państwa

Jak informuje Ministerstwo Finansów na koniec grudnia 2012 roku zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 793,9 mld zł. W przeliczeniu po kursach z dnia 31 grudnia 2012 r. stanowi to ok. 194,2 mld EUR lub 256,1 mld USD. W porównaniu z końcem 2011 roku wzrosło o 22,7 mld zł.

Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wyniosło 543 mld zł, zagraniczne 250,9 mld zł. Udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym w 2012 r. wzrósł z 29,4% do 35,1%.

Przeważającą większość krajowego długu Skarbu Państwa stanowią obligacje rynkowe (95,8%). Udział bonów skarbowych zmniejszył się z 12,0% na koniec 2008 r. do 1,1% w grudniu 2012 r.
Zadłużenie zagraniczne stanowią obligacje zagraniczne (79,7%) i kredyty zaciągnięte w międzynarodowych instytucjach finansowych (20,2%). Niemal 70% zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa stanowi zadłużenie nominowane w EUR.

Źródło: Ministerstwo Finansów - Zadłużenie Skarbu Państwa 12/2012, Biuletyn miesięczny, Warszawa, 4 marca 2013 r.


dodano: 2013-03-05 10:22:57