Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zakupy w Internecie


TNS Polska w raporcie dla Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeń informuje, iż zakupy online robi 43 proc. Polaków. Najwięcej e-konsumentów jest w miastach powyżej 50 tys. - 46 proc. Drugie miejsce zajmują duże miasta powyżej 200 tys. mieszkańców - 45 proc.


Zaskakuje, że trzecią, najliczniejszą grupą osób robiących zakupy w Internecie są mieszkańcy wsi (44 proc.).
To dowód, że zdecydowana większość zamożnych Polaków buduje dom na wsi i tym samym zasila ją swoim wyższym statusem społeczno-ekonomicznym.

Badanie zostało wykonane przez TNS Polska dla ZBP i KIR w marcu 2013 r. metodą wywiadów bezpośrednich CAPI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie mieszkańców kraju (N=1000) w wieku 15 lat i więcej. 66 proc. respondentów stanowili klienci banków.


dodano: 2013-04-24 16:43:29