Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zamiast pytać, co będzie jutro, weźmy przyszłość w swoje ręce

Na zakończenie Europejskiego Forum Nowych Idei, jego uczestnicy przyjęli Deklarację Sopocką. W obradach, które trwały od środy do piątku, wzięło udział prawie 1200 osób, przedstawiciele biznesu, polityki, kultury, nauki i mediów. Uczestniczyli oni w 80 wydarzeniach. W tym roku tematem EFNI było „#Cobędziejutro? Jak demokracja, jaki rynek, jaka Europa?".


Na zakończenie konferencji, tradycyjnie, jak co roku, przyjęto Deklarację Sopocką. Czytamy w niej, że Unia Europejska to druga gospodarka świata. O wartości europejskiego projektu świadczy jednak to, że w Unii zachowujemy pokój, szanujemy zasady demokracji i prawa człowieka, podnosimy standardy życia i pracy, rozwijamy gospodarkę, tworzymy lepsze perspektywy zatrudnienia.


Zdaniem uczestników EFNI kluczowe jest dziś zachowanie wspólnoty celów i wartości europejskich oraz przekonanie reszty świata do podążania podobną ścieżką. Globalizacja i zmiana układu sił są dziś wyzwaniem w utrzymaniu światowej pozycji Europy. Dlatego musimy ją wzmocnić i przeciwstawiać się fali nacjonalizmu, protekcjonizmu i partykularyzmom.


DEKLARACJA SOPOCKA 2019

1. Unia Europejska to druga gospodarka świata. O wartości europejskiego projektu świadczy jednak to, że w Unii zachowujemy pokój, szanujemy zasady demokracji i prawa człowieka, podnosimy standardy życia i pracy, rozwijamy gospodarkę, tworzymy lepsze perspektywy zatrudnienia.

2. Kluczowe jest dziś zachowanie wspólnoty celów i wartości europejskich oraz przekonanie reszty świata do podążania podobną ścieżką. Globalizacja i zmiana układu sił są dziś wyzwaniem w utrzymaniu światowej pozycji Europy. Dlatego musimy ją wzmocnić i przeciwstawiać się fali nacjonalizmu, protekcjonizmu i partykularyzmom.

3. Nie mamy już czasu do stracenia, żeby skutecznie chronić Ziemię – jej zasoby, klimat i środowisko. Musimy intensywnie pracować nad osiągnięciem neutralności klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego najpóźniej do połowy XXI w. Jednak zadanie wykorzystywania energii odnawialnej i przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym powinno być inwestycją w globalną konkurencyjność, a nie ciężarem. Dlatego musimy zapewnić sprawiedliwą transformację oraz powstrzymać eksport zanieczyszczeń i produkcji na inne kontynenty.

4. Wyniki majowych wyborów do PE pokazują, że populizm w Europie nie musi tryumfować. Od nowego Parlamentu, Komisji i Rady oczekujemy:
  • dalekosiężnych celów i odważnych rozwiązań, uwzględniających także dalsze rozszerzanie Unii,
  • prowadzenia otwartego, merytorycznego dialogu ze wszystkimi interesariuszami,
  • rozwoju jednolitego rynku, konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej Europy,
  • budżetu Unii adekwatnego do rosnących wyzwań, wspierającego Europę zrównoważoną i włączającą,
  • efektywniejszego wsparcia innowacji, badań i rozwoju, zapewnienia cyberbezpieczeństwa, budowy gospodarki cyfrowej, sztucznej inteligencji i sieci 5G.
5. Potrzebujemy większej równości i różnorodności w polityce i biznesie. Wielość doświadczeń i punktów widzenia sprzyja kreowaniu rozwiązań niestandardowych i innowacyjnych. Należy wrócić do propozycji wprowadzenia kwot dla niedoreprezentowanej płci w instytucjach publicznych i we władzach firm.

6. Europa przeżywa kryzys demograficzny i przegrywa globalną walkę o talenty. Odpowiedzią musi być mądra i sprawiedliwa polityka imigracyjna, która da szansę wykorzystania potencjału ludzi, zapewniając bezpieczeństwo naszych granic. W przyciąganiu talentów i budowaniu efektywnych rynków pracy potrzebna jest większa decentralizacja oraz współpraca biznesu z władzami samorządowymi, regionalnymi i lokalnymi.

7. Biznes jest świadom wyzwań, biznes może i chce dostarczać skuteczne rozwiązania europejskich i globalnych problemów. Biznes musi jednak przedefiniować:
  • sposób funkcjonowania firm i kryteria podejmowania decyzji,
  • model gospodarki kapitalistycznej.
Przestańmy gonić wyłącznie za krótkotrwałym zyskiem, a zacznijmy pracować dla długookresowego rozwoju. Firmy muszą działać nie tylko na rzecz swoich akcjonariuszy, ale i całych społeczeństw.

Zamiast pytać co będzie jutro, weźmy przyszłość w swoje ręce!

Sopot, 27.09.2019 r.


Źródło: Konfederacja Lewiatandodano: 2019-09-30 07:28:23