Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zasoby naturalne Lubelszczyzny

Województwo lubelskie jest dość zasobne w surowce mineralne. Oprócz kopalin tak pospolitych jak kruszywo naturalne, występuje również węgiel kamienny, gaz ziemny, torfy, fosforyty i bursztyny. Ostatnio udokumentowano złoża glaukonitu. Występują również wody mineralne i termalne. Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego dla Polski wg stanu na koniec 2018 roku wynoszą ponad 61 mld ton, z czego na Lubelskie Zagłębie Węglowe przypada ponad 11,5 mld ton, tj. blisko 19 % zasobów całego kraju.Na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego obecnie udokumentowanych jest 10 złóż węgla kamiennego. W 2018 roku wydobycie wyniosło ok. 7 mln ton, co stanowi 11% wydobycia krajowego wynoszącego prawie 64 mln ton. Na terenie województwa lubelskiego udokumentowano 11 konwencjonalnych złóż gazu ziemnego. Wydobycie gazu ziemnego w 2018 roku wynosiło 104 mln m3, co stanowiło  2,1% wydobycia krajowego.

Marszałek Województwa Lubelskiego udzielił jednej koncesji na eksploatację wód termalnych ze złoża Celejów, gm. Wąwolnica. Jest również udzielona koncesja na pobór wód leczniczych ze złoża Nałęczów. Zgodne z bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce wg. stanu na koniec ubiegłego roku, zasoby geologiczne złóż bursztynu na terenie województwa lubelskiego wynoszą ponad 1200 ton.

Aktualnie na terenie województwa lubelskiego obowiązują 3 koncesje na wydobywanie bursztynu. Do tej pory nie zgłoszono wydobycia bursztynu w ramach udzielonych koncesji. Natomiast w czasie robót geologicznych wykonywanych celem udokumentowania złóż wydobyto ok. 320 kg bursztynu.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, organizator konferencji pt. „Zasoby naturalne Lubelszczyzny”dodano: 2019-07-23 06:29:40