Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zatrudnienie cudzoziemców wciąż tematem aktualnym


Z dużym zainteresowaniem spotkało się II Transgraniczne Forum Rynku Pracy, zorganizowane przez Dolnośląskich Pracodawców dotyczące zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Stworzyło ono możliwość, by w jednym miejscu, przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką zatrudniania cudzoziemców przekazali pracodawcom najistotniejsze informacje dotyczące przepisów, procedur i obowiązków pracodawców w sytuacji zatrudniania osób z zagranicy.


Wg różnych statystyk, w perspektywie kolejnych 15 lat  polski rynek pracy będzie borykał się z problemem deficytu pracowników na poziomie 3-5 mln osób. Nie jest to tylko problem Polski.

Choć Dolny Śląsk może pochwalić się rekordowo niskim bezrobociem, wielu pracodawców ma problemy z realizacją zleceń. Zatrudnianie obcokrajowców wydaje się być zatem właściwym rozwiązaniem, również u naszych sąsiadów - w Czechach czy też w Niemczech.

– Powinniśmy wspólnie zastanowić się nad potrzebami dolnośląskiego rynku pracy i podejmować wszelkie działania, które poprawią sytuację gospodarczą regionu. Firmy zrzeszone w Dolnośląskich Pracodawcach wciąż sygnalizują kłopoty z zatrudnieniem. Oczekują wsparcia, ponieważ braki pracowników uniemożliwiają normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Szansą dla pracodawców w znalezieniu kadry mogą być migracje pracowników. Pracodawcy z województwa dolnośląskiego coraz częściej zatrudniają obcokrajowców – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

–  Dla wielu przedsiębiorców temat zatrudniania obcokrajowców jest na tyle nowy, że potrzebują oni merytorycznego i praktycznego wsparcia. Taką możliwość stworzyło właśnie II Transgraniczne Forum Rynku Pracy
– dodaje Artur Sawrycz, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Forum odbyło się  3 października 2017 r. w Lubaniu. Uczestników powitał
Artur Sawrycz, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców oraz Arkadiusz Słowiński, burmistrz miasta Lubań. Swoją wiedzą podzielili się m.in.: Krystyna Mucha, Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, Małgorzata Piotrowska, kierownik oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Lilla Jaroń, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Paweł Płocheć, doradca zawodowy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Małgorzata Gerono, Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie w Jeleniej Górze oraz Agata Kostyk-Lewandowska, Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu.

Spotkanie zakończyło się debatą – pytaniami kierowanymi do agencji zatrudnienia – Randstad Polska Sp. z o.o. oraz Work Service SA posiadających duże doświadczenie w rekrutowaniu i zatrudnianiu cudzoziemców.

Pracodawcy mieli również możliwość skorzystania z porad ekspertów m.in. z:
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  • Powiatowego Urzędu Pracy,
  • Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Organizatorem wydarzenia byli Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan. Więcej informacji na: www.dp.org.pl

Partnerami wydarzenia są: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz ośrodkiem Enterprise Europe Network oraz  Urząd  Miasta Lubań.

Spotkanie jest współfinansowane z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi.

Informacja zawarta w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.


Źródło: Dolnośląscy Pracodawcy, regionalny związek pracodawców Konfederacja Lewiatan
 

dodano: 2017-10-06 07:24:42