Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zmiana na stanowisku szefa NCBR

Prof. Maciej Chorowski złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierował NCBR od 13 kwietnia 2016 roku. Od 15 kwietnia do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora NCBR obowiązki dyrektora będzie pełnił dr inż. Wojciech Kamieniecki.Prof. Maciej Chorowski przeprowadził m.in. reorganizację pracy Centrum i doprowadził do dywersyfikacji oferowanych instrumentów wsparcia prac B+R, wprowadzając do oferty NCBR mechanizmy zwrotne oraz nowatorskie programy w formule problem-driven research, tj. „Bezemisyjny transport publiczny”, „Magazynowanie wodoru”, „Bloki 200+”, „InnoPKP” oraz „e-VAN”. – Obejmując trzy lata temu stanowisko postawiłem sobie konkretne cele i zadania, dotyczące m.in. wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i demokratyzacji dostępu do finansowania z NCBR. Zadania te zostały zrealizowane, a tym samym zakończył się konkretny etap rozwoju Centrum. Wspólnie z nadzorującym pracę NCBR Panem Premierem Jarosławem Gowinem zgodziliśmy się, że dotychczasowa formuła kooperacji wyczerpała się wraz z przyjęciem przez Radę Centrum i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawozdania za rok 2018 i wykonaniem założeń na 1 kwartał 2019r. To właściwy czas na zakończenie mojej misji i oddania sterów NCBR w inne ręce – mówi prof. Chorowski. Obejmujący obowiązki dyrektora NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami z obszaru telekomunikacji i fotowoltaiki. Jest ekspertem w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz sieci ostatniej mili. W listopadzie 2018 roku Kamieniecki został powołany do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której pełnił funkcję szefa Komisji Finansów. Dr inż. Wojciech Kamieniecki jest także autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw.

Źródło: NCBR


dodano: 2019-04-16 06:31:26