Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zmniejszyły się rezerwy dewizowe

Narodowy Bank Polski opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec kwietnia br. poziom rezerw wyrażony w euro wyniósł 100,4 mld EUR i był o 4,3 mld EUR niższy niż na koniec marca. Obniżył się również stan rezerw wyrażony w dolarach o 2,6 mld USD do poziomu 109,4 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.


Źródło i stan oficjalnych aktywów rezerwowych: NBP. Fot. ShutterStock


dodano: 2017-05-09 06:06:34