Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Znacząca poprawa wyników Polenergii


Polenergia SA największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna po trzech kwartałach 2018 roku osiągnęła blisko 2,6 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła blisko 122 mln PLN, a skorygowany zysk netto 8,5 mln PLN. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży aż o 48 proc. w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, do poziomu blisko 1 mld PLN.  Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 64,4 mln PLN i był wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem o 16 proc.

Polenergia wykazała w trzecim kwartale zysk netto na poziomie 24 mln PLN, podczas gdy przed rokiem strata netto wynosiła 85,5 mln PLN. Skorygowany zysk netto wyniósł 20,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 4,7 mln PLN. W trzecim kwartale 2018 roku s korygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 38,4 proc. i była o 2,2 p.p wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największy wpływ na poprawę wyników w trzecim kwartale tego roku miały przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu oraz energetyki konwencjonalnej.

Po trzech kwartałach 2018 roku Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 27 proc. do poziomu blisko 2,6 mld PLN. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 121,7 mln PLN i był niższy o 11 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Powód, to gorszy wynik na handlu energią elektryczną będący konsekwencją zamknięcia pozycji w związku z wyjątkowym wzrostem cen w pierwszej połowie 2018 roku, który częściowo został skompensowany przez wyższy wynik w segmencie energetyki wiatrowej oraz energetyki konwencjonalnej. W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła w tym czasie 32,1% i była o 0,3 p.p. niższa od rozpoznanej w poprzednim roku.

– Konsekwentne przekształcanie Polenergii w nowoczesną, efektywną spółkę energetyczną przynosi wymierne rezultaty. Widać to szczególnie po wynikach segmentu energetyki konwencjonalnej i wiatrowej. Przed nami najważniejsze wydarzenia tego roku, które zdecydują o inwestycjach Grupy. Czekamy na wyniki listopadowej aukcji projektów elektrowni wiatrowych na lądzie, w której Polenergia zgłosiła gotowość realizacji czterech inwestycji o łącznej mocy 199 MW. Jeszcze w listopadzie ma odbyć się kolejna aukcja, w której zgłosimy 8 MW w projektach elektrowni fotowoltaicznych. Natomiast w segmencie energetyki konwencjonalnej przygotowujemy się do udziału w trzech tegorocznych aukcjach na rynku mocy z okresami dostaw przypadającymi na lata 2021, 2022 i 2023. To, co jest również ważne, to fakt, że ceny zielonych certyfikatów mają najwyższe poziomy od blisko czterech lat, a trend wzrostowy cen energii elektrycznej pozwala optymistycznie patrzeć na perspektywę istotnej poprawy rentowności aktywów wytwórczych. Z uwagi na przyjętą w Grupie politykę zabezpieczania cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych terminów produkcji, w wynikach Spółki nie widać jeszcze w całości efektu poprawy cen na rynku. Niemniej będzie to widoczne w przyszłości szczególnie wtedy, jeżeli wysoki poziom cen rynkowych będzie mieć trwały charakter – stwierdza Jacek Głowacki Prezes Polenergii.Strategicznym projektem realizowanym obecnie przez Polenergię jest budowa na Morzu Bałtyckim dwóch morskich farm wiatrowych (MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o.) o łącznej mocy do 1200 MWe. Zgodnie z nowym harmonogramem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej nastąpi najpóźniej w 2025 roku, tj. w czasie nie dłuższym niż 120 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy OZE, co miało miejsce 4 maja 2015 roku. Termin rozpoczęcia budowy morskich farm uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Ponadto Polenergia kontynuuje restrukturyzację projektów biomasowych. Zakończyła już proces sprzedaży aktywów Biomasy Południe oraz Biomasy Północ. W segmencie dystrybucji realizacja wdrożonego w 2016 roku programu inwestycyjnego przebiega zgodnie z harmonogramem. Rada Nadzorcza zatwierdziła już nowy plan na lata 2019–2022. Przewiduje on inwestycje w rozwój infrastruktury dystrybucyjnej w wysokości ponad 50 mln PLN, co pozwoli na pozyskanie ponad 20 tysięcy nowych odbiorców. W efekcie realizacji nowego planu inwestycyjnego wartość aktywów regulowanych segmentu dystrybucji w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie o 50 proc., a liczba odbiorców energii elektrycznej zostanie podwojona.


Źródło: Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz konwencjonalnych oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.
 

dodano: 2018-11-16 06:52:26